Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
trong một buổi hội đàm trên mạng Internet
Ngày 3 tháng 8 năm 2002 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Tôi rất vui mừng chúng ta có được cơ hội ngày hôm nay, gặp nhau qua mạng lưới truyền thông. Như vậy chúng ta có thể cùng nhau thảo luận những câu hỏi có liên quan tới chuyện tu hành. Chúng ta thật là phước báu vô cùng sinh ra vào thời đại này, khi được theo đuổi công việc tu hành một cách dễ dàng, một cách thiết thực, có đủ mọi thứ tiện nghi. Mặc dù không gặp nhau tận mặt, nhưng chúng ta vẫn có thể nói chuyện với nhau được như vậy. Rất là dễ chịu, chúng ta thật là phước báu. Hãy cám ơn Trời Phật. (Vỗ tay)

Ngoài chuyện đó ra, chúng ta cũng nên tu hành tinh tấn hơn. Nói vậy không có nghĩa là chỉ ngồi đó khoanh chân lại tọa thiền, mà phải luôn luôn nhớ tới lý tưởng cao cả của mình, nhớ tới Thượng Ðế. Ðừng để ý tới danh vọng, lợi lộc, giàu sang phú quý hay người nào tốt xấu ra sao. Hơn nữa, cũng đừng để ý nhiều tới những nhu cầu về vật chất, đừng để bị lừa bịp bởi những ham muốn danh lợi của đầu óc. Chúng ta chỉ cần kiên trì trong công việc trưởng dưỡng tâm linh, như vậy sẽ ngày càng xả bỏ được những thứ vật chất và trở thành người cao thượng hơn.

Chúng ta nên cố gắng là những người xuất gia của thời đại tân tiến -- những người xuất gia trong lớp áo thường dân -- bởi vì trong tâm chúng ta tràn đầy hỷ lạc và không bị ràng buộc gì cả. Dù người khác có nói gì đi nữa, chúng ta vẫn biết chính mình, biết mình là ai. Ðó mới là quan trọng; lúc đó chúng ta mới đúng là những người nhiều phước báu nhất. Người khác có thể khen ngợi hay sỉ nhục chúng ta, đối với chúng ta không có ý nghĩa gì. Ðiểm chính là chúng ta biết chính mình và biết những phẩm tính của mình. Ðó mới là phước báu vui sướng nhất. Chỉ có chúng ta, là những người tu hành, mới có được phước báu như vậy. Ðiều này không tiền tài nào mua được. Một khi đã có nó rồi, chúng ta không bao giờ mất bởi vì không ai lấy được của mình. Nhưng cũng không ai có thể ban cho mình, mà chỉ có thể kiếm được qua sự tu hành, rồi chúng ta gìn giữ nó, xử dụng nó. Về phương diện này thì chúng ta thật là những người phước báu nhất trên thế giới.

Trở Về Mục Lục Tường Trình Ðặc Biệt -- Tuyến Ðường Mới Trong Hệ Thống Truyền Thông Toàn Cầu của Sư Phụ: Hội Thoại Trực Tuyến Truyền Hình và Ðồng Tu!
Tường Trình Ðặc Biệt -- Không Còn Biên Giới Trên Mạng Lưới Truyền Thông
Âm Vang