Xây dựng một Quốc gia Không-giết
Câu chuyện của ông Nathan Winograd


Do Trung tâm Dallas, Texas, Hoa Kỳ (nguyên văn tiếng Anh)


Ông Nathan Winograd, giám đốc của Trung tâm Bênh vực Không-giết, quyết tâm cứu khoảng năm triệu chó, mèo, chuột bạch, thỏ, v.v... ở Mỹ đã bị đưa lên lịch trình đem đi giết năm nay nếu chúng không được nhận nuôi.

Từ nhỏ, ông Winograd, do ảnh hưởng của mẹ là người rất thương mèo, đã giúp cho thú vật bất lực, bao gồm một mèo con 6 tuần tuổi sau này đã trở thành đồng bạn với ông trong suốt 23 năm.

Khi là sinh viên khoa luật của trường Ðại học Stanford, ông Winograd có được nguồn cảm hứng từ hai tác giả: John Robbins của quyển "Chế độ ăn uống cho một tân Hoa Kỳ" và Hans Ruesch của quyển "Sát sinh những kẻ vô tội". Khi các viên chức của trường quyết định trừ tiệt mèo hoang (không thuần hóa) trong khu vực trường, Nathan đã gia nhập vào lực lượng những người chăm sóc địa phương để thành lập một chương trình dựa trên triết lý nhân đạo "Bẫy- Triệt sản-Thả", kết hợp với những trạm cho ăn đặt ở những nơi kín đáo. Trái với những quan niệm sai lầm thông thường, dân số thú hoang bắt đầu giảm xuống theo thời gian khi sự sinh sản ngưng lại và mèo đã sống đời sống tự nhiên của chúng. Bằng cách trừ tiệt sự giao phối và những hậu quả liên quan như đánh nhau, lang thang và sự tràn vào của những cư dân mới, thú hoang được định cư ổn định và nói chung sức khỏe của mèo và phẩm chất đời sống cũng được cải thiện.

Ông Winograd đã phát triển thành công những nhà tạm trú Không-giết với thành phố San Francisco và sau đó là hội SPCA quận Tompkins vùng thôn quê Nữu Ước. Nỗ lực của ông đã thành công đến nỗi trong năm 2003, tạp chí trong nước "Animal People" đã xếp hạng quận Tompkins là cộng đồng an toàn nhất ở Hoa Kỳ với tỷ lệ mỗi 1000 cư dân, chỉ có 1.8 thú vật bị giết trong nhà tạm trú, 8 lần ít hơn mức trung bình của toàn quốc. Trong suốt ba năm ông ở đó, không một con thú khỏe mạnh hay còn trị liệu được phải bị đem đi giếtū.

Ông Winograd không bao giờ chấp nhận rằng giết chết là một "giải pháp" cho vấn đề nan giải về thú vật không nhà. Ông nói rằng thú nuôi trong nhà có những vấn đề khác, đòi hỏi những giải pháp khác. Thí dụ như chó mèo mới sinh, chó có hành vi xấu, và những con thú nuôi bị thương tích hay bệnh hoạn, tất cả đều cần những loại săn sóc khác nhau. Tuy nhiên, tất cả chương trình phải có một ảnh hưởng trực tiếp đến việc cứu mạng những con thú đáng quý này. Một trong những chương trình mà ông Winograd ủng hộ mạnh mẽ là cha mẹ nhận nuôi (những người tạm thời nhận chăm sóc cho thú vật), và những chương trình triệt sản với phí tổn thấp, sẽ giúp giải quyết vấn đề quá nhiều thú vật không nhà.

Ông Winograd thúc giục mọi người tìm hiểu thông tin để biết được họ có thể làm gì cho việc giúp xây dựng một Quốc gia Không-giết. Muốn biết thêm chi tiết, xin viếng: http://www.nokillsolutions.com  


Tham khảo:
http://www.bestfriends.org/nomorehomelesspets/weeklyforum/bionwinograd.cfm
http://www.shelterreform.org/Wingrad.html
http://www.spcaonline.com
http://www.nathanwinograd.com