DVD mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư
DVD-769
(CD-M034 được phát hành cùng lúc)

Những Vần Thơ Ngọc

(ngâm thơ tiếng Âu Lạc, với phụ đề 31 ngôn ngữ để chọn)

Nội dung:

"Những Vần Thơ Ngọc" là một sưu tập cổ điển những thi phẩm tuyệt tác vượt thời gian do những thi sĩ Âu Lạc nổi danh đã rộng lượng chia sẻ với thế giới. Theo tiếng nhạc đệm du dương, Thanh Hải Vô Thượng Sư ngâm những bài thơ chọn lọc này với tâm tình sâu sắc, gởi gấm tình thương bất diệt của Thượng Ðế đến với tất cả những ai yêu thích Chân Thiện Mỹ. Giọng ngâm thoát tục, như tiếng nước chảy nhẹ nhàng, không những nuôi dưỡng linh hồn, mà còn mang lại những âm hưởng tuyệt vời vào đời sống người nghe.


DVD-667
(nói tiếng Anh, với phụ đề 37 ngôn ngữ để chọn;
bản mới phát hành có thêm nhiều ngôn ngữ)


Hãy làm người cầm đuốc cho Thượng Ðế

Thuyết pháp ở Johannesburg, Nam Phi, ngày 25 tháng 11, 1999
(Chuyến hoằng pháp Trung Ðông và Phi Châu)


Nội dung:

Thực hành pháp thiền Phương Tiện có cùng một kết quả như thọ Tâm Ấn tu pháp Quán Âm không?

Tại sao chúng ta cần sự hướng dẫn của một vị Minh sư khai ngộ để tu hành?

Vị Minh sư bảo vệ những đệ tử bằng lực lượng gì?

Làm sao xử lý ruồi nhặng, gián, bọ chét theo nguyên tắc không sát sanh?

Khi phục vụ người bệnh hoạn nghèo khổ, chúng ta có xen vào nghiệp chướng của họ không?

Ðã từng có một thời khi nhân loại được hưởng thụ thời đại Hoàng Kim. Thời đại đó làm sao biến mất và chúng ta nên làm gì để có trở lại?