Thái Lan


Lòng tốt đáng quý
của người dân Thái

Ban Báo chí Vọng Các ghi chép (nguyên văn tiếng Thái)


Trong cuộc bế quan quốc tế từ ngày 26/11 đến ngày 2/12, Kim niên 3 (2003), nhiều người thuộc nhiều đoàn thể đã biểu lộ cũng như ban bố lòng tốt và sự chu đáo của họ đối với đoàn thể chúng ta qua nhiều cách khác nhau:

1. Khoảng chín người từ Ðặc chi của Ðội Cảnh sát Hoàng gia Thái đã đến canh gác cho chúng ta mỗi ngày trong thời gian bế quan tại Thái Lan, để cho chúng ta cảm thấy an toàn và được bảo vệ. Ðại diện cho Ðặc chi này là Ủy viên Cảnh sát Trung úy trưởng Teeradej Rodphotong, ông đã tới thăm chúng tôi tại khách sạn và đã khám phá thêm nhiều điều nữa về đoàn thể chúng ta. Ông hâm mộ tài nghệ của Sư Phụ trong những sáng tác Nghệ thuật Thiên đàng của Ngài. Ông cũng cảm kích khi thấy nhóm đông đoàn thể chúng ta đều ngồi rất yên lặng và tất cả đều ăn chay trường. Hơn nữa, ông rất mừng khi được biết nhóm chúng ta không làm hại ai hay điều gì bất hợp pháp cho xã hội. Ông nhiệt tâm muốn biết thêm về Sư Phụ kính yêu của chúng ta và pháp môn Quán Âm, và đã thỉnh chúng ta cung cấp thêm tin tức cho chính ông cũng như cho những cảnh sát viên khác trong Ðặc chi.

Trao bài thơ của Sư Phụ "Người Hùng Thầm Lặng" cho cảnh sát trưởng Trung úy Teeradej Rodphotong, là ủy viên của Ðặc chi Cảnh sát Thái tại ty Cảnh sát Hoàng gia Thái.


Ðể tỏ lòng biết ơn tột cùng của chúng ta với cảnh sát, thay mặt cho Thanh Hải Vô Thượng Sư và theo sự chỉ thị của Ngài, một đóng góp khiêm nhường 20.000$ mỹ kim đã được trao tặng để giúp những gia đình cảnh sát với hoàn cảnh tài chánh khó khăn. Buổi lễ diễn ra vào ngày 2 tháng 12 tại hội trường cộng tu. Hôm ấy, ông ủy viên không tới được, nên ông đã gửi sĩ quan cảnh sát là Ðại tá Pitak Sridang của Ðặc chi Phân đoàn 1 đến nhận quà đóng góp cùng với một số ấn phẩm của Sư Phụ.

Hơn nữa, thánh ái của Sư Phụ đã được ban bố qua hình thức một bài thơ mang tên "Người Hùng Thầm Lặng (xin xem phần "Thơ Vô Tử" của Bản Tin kỳ này) do Sư Phụ đích thân sáng tác tặng cho tất cả những cảnh sát tốt. Vào ngày bài thơ của Sư Phụ bằng tiếng Anh và tiếng Thái được trao cho Ủy viên Teeradej Rodphotong, ông nói kỳ sau nếu Sư Phụ đến Thái Lan một lần nữa, ông xin đích thân được đón Ngài.

2. Tòa đô chính Pattaya, vì tiện nghi cho chúng ta và miễn phí, đã cung cấp những xe nhà vệ sinh di động mỗi ngày tại địa điểm hội thảo. Chúng tôi thay mặt Sư Phụ theo chỉ thị của Ngài tặng món quà đóng góp khiêm nhường 6.000$ mỹ kim cho Tòa đô chính

3. Tu viện Phật giáo địa phương là chùa Dhamakaya, Phakhruu Phaladphubase Chanapinyo, đã tử tế cho chúng ta mượn một số lớn đồ dùng nấu ăn hoàn toàn miễn phí. Ðể tỏ lòng biết ơn, chúng tôi đã đóng góp 360.000$ Baht (10.000$ mỹ kim) cho chùa Dhamakaya theo như chỉ thị của Sư Phụ.

Trong hai ngày sau khi hội thảo đặc biệt bế mạc, chúng tôi cũng có cơ hội mang thánh ái của Sư Phụ đến cho những người kém may mắn. Ðồng tu từ nhiều quốc gia đã sung sướng đem những món quà như táo, lê Tàu, bánh mì và mứt, và giấy lau tay cùng với Sách Biếu của Sư Phụ đến cho nhiều trung tâm phúc lợi.

Ngày đầu tiên, chúng tôi viếng nhà trẻ vị thành niên nam Bann-Banglamung, nơi cung cấp chỗ trú ngụ cho 160 em. Chúng tôi tới nơi là đã tới giờ ăn chiều. Khi hay tin là sẽ được một món gì đó đặc biệt, các em sắp hàng nhận thức ăn gia trì và khiêm tốn nói "cám ơn" với chúng tôi. Chúng tôi cho các em biết những thức ăn này là từ Sư Phụ để chia sẻ với các em tình thương và sự gia trì của Thượng Ðế.

Ðể tiếp tục công việc này vào ngày thứ hai, vật liệu được chất đầy sáu xe hàng khi chúng tôi tới viếng bốn địa điểm: Nhà phúc lợi cho người tàn tật, Nhà phúc lợi cho trẻ mồ côi, Trung tâm phúc lợi trẻ em Banglamung và Nhà phúc lợi cho người cao niên. Tất cả những nơi chúng tôi đặt chân đến đều tràn đầy lực gia trì, tình thương và niềm vui thiên đàng của Sư Phụ. 

* Biên nhận sẽ được in trong kỳ báo kế, khi chúng tôi nhận được.