Thiền
để cảm thấy an toàn
trong sự hiện diện
của Thượng ÐếThanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Thiền Tứ tại Florida,
Hoa Kỳ, ngày 15 tháng 2, 1999 (nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 635 (phần 1)
 
Ðiều quan trọng nhất trên đời này là tìm trí huệ bên trong chính mình. Không cần phải ngồi nói chuyện về Thượng Ðế này nọ, bởi vì càng nói về Thượng Ðế, chúng ta càng xa cách Thượng Ðế. Do đó, quý vị hiểu được điều gì cũng tốt, nhưng hãy giữ kín cho mình, bởi vì ngày mai quý vị có thể hiểu khác. Cho nên, chỉ tự khám phá cho chính mình và hưởng thụ chúng.

Không có một định nghĩa duy nhất về Thượng Ðế, và không có điều gì chúng ta nên nói về Thượng Ðế. Tôi không biết đã có ai định nghĩa được Thượng Ðế, ngay cả trong cảnh giới cao đẳng. Tại sao chúng ta phải thắc mắc về Ông Già đó? Chúng ta đã tốt đẹp rồi! (Mọi người cười) Ông ta có hiện hữu hay không, ai cần? Chúng ta đến đây, có thức ăn gia trì, ngủ, và thỉnh thoảng có chương trình văn nghệ. Như vậy tốt rồi, phải không? Bởi vì dù sao Thượng Ðế cũng hiện diện khắp nơi, ai cần biết chúng ta sẽ chết nơi nào, khi nào, sẽ đi đâu, hoặc sẽ làm gì? Con cá có lo là nó sẽ văng ra khỏi đại dương hay không? Con cá có sợ rằng nó sẽ bị hết nước, hay là bơi lộn hướng, vào lộn nước hay không? Không, nó đã ở trong đại dương rồi.

Tất cả đều tốt đẹp. Chúng ta rất an toàn. Chúng ta thiền, suy nghĩ và vân vân, chỉ để nhớ rằng chúng ta đã rất an toàn, bởi vì chúng ta quên. Rồi chúng ta lo lắng, suy nghĩ: "Trời ơi! Thượng Ðế ở đâu?" và rồi: "Tôi sẽ đi đâu? Liệu Ngài sẽ đến gặp tôi, hay tôi sẽ lên thiên đàng để gặp Ngài?" Bởi vì chúng ta không biết rằng mình đã ở trong sự hiện diện của Thượng Ðế. Bất cứ chúng ta làm gì và ở đâu, đều trong sự hiện diện của Thượng Ðế. Chỉ là chúng ta quá bận rộn với công việc vật chất của mình, rồi đâm ra lo sợ trước lực lượng vật chất. Tới khi đó, chúng ta đã kiệt lực, cho nên cần phải quay trở vào bên trong, để thiền và suy nghĩ, để nhớ lại mình ở đâu. Rồi chúng ta sẽ hết sợ, sẽ an toàn trở lại.

Giống như con cá, nó phải đứng yên một lúc, rồi sẽ nhớ lại: "Ồ, phải rồi. Ta vẫn còn trong đại dương. Ta chưa hề đi đâu, ta chưa từng lạc lối. Ðại dương lúc nào cũng ở quanh ta. Ta chưa bao giờ mất liên lạc với đại dương. Nó ở bên trong, bên ngoài và chung quanh ta. Nó là ta! Ta sinh ra từ đại dương. Dù rằng ta nhìn có vẻ khác, nhưng ta đến từ đại dương. Ta sống trong đại dương, và nếu đi ra từ đại dương, thì ta sẽ trở lại đại dương, có thể là trong một hình dạng khác, nhưng ta vẫn từ đại dương, bên trong đại dương". Rồi con cá cảm thấy yên tâm. Cho nên, đó là mục đích của thiền định; biết rằng quý vị là con cá!