MÔNG CỔ


Sư Phụ đến với ngày càng
nhiều linh hồn khao khát
Ban báo chí Mông Cổ tường trình (nguyên văn tiếng Mông Cổ)


[Ulaanbaatar] Tại Mông Cổ, với ân điển của Thượng Ðế, chúng tôi có thể truyền bá pháp môn Quán Âm và giáo lý của Sư Phụ xa hơn nữa.

Chúng tôi thảo luận với những đài truyền hình địa phương ở Zuunkharaa, Darkhan, Khotol, Erdenet và Nalaikh. Sau khi phỏng vấn chúng tôi về pháp môn Quán Âm, họ không những đồng ý chiếu DVD thuyết pháp của Sư Phụ vài lần mỗi tuần cho cả năm, mà nhiều người trong số nhân viên cũng học pháp Phương Tiện. Chỉ riêng ở Nalaikh đã có tất cả là 30 nhân viên hành chánh học pháp Phương Tiện. Hệ thống truyền hình của Ulaanbaatar là một trong những mạng hệ thống lớn nhất và được xem nhiều nhất ở Mông Cổ, và sau buổi phỏng vấn của đài truyền hình, có nhiều người đã muốn học thiền. Ðể đáp ứng lời yêu cầu của họ, chúng tôi tổ chức hai buổi hội thảo chiếu phim. Kết quả vượt ngoài sự mong mỏi của chúng tôi. Hội trường với sức chứa 400 chỗ ngồi đã đầy nghẹt dân chúng ngồi dưới đất và trên sân khấu. Nhiều người không vào được vì đã hết chỗ ngồi, chúng tôi tặng họ tài liệu về ăn chay và mời họ viếng thăm Trung tâm của chúng tôi.

Sau đó chúng tôi đi thăm nhiều tổ chức khác nhau và những trường học địa phương ở Ulaanbaatar. Chúng tôi ngạc nhiên vô cùng vì ở một số nơi, một trăm nhân viên và học sinh đã học pháp Phương Tiện.

Chúng tôi có những Trung tâm mới ở Khotol và Erdenet. Tất cả đồng tu và những người mới học pháp Phương Tiện đều rất vui mừng có được một nơi có thể đến để cùng nhau tọa thiền.

Chúng tôi cảm ơn đồng tu Formosa và Hàn Quốc đã tiếp tay trong những nỗ lực của chúng tôi hầu mang giáo lý của Sư Phụ vào mỗi một gia đình ở Mông Cổ. Chúng tôi hết lòng tri ân Sư Phụ về sự gia trì và tình thương của Ngài trong lúc làm công việc này.  

 
Sổ tay sinh hoạt

Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm