SLOVAKIA


Chào mừng Slovakia
vào gia đình Quán Âm


Sư huynh đồng tu Roman tường trình
Mạng lưới Quán Âm Slovak


[Bratislava] Cộng Hòa Slovak là một quốc gia rất nhỏ với quang cảnh xinh đẹp nằm ở giữa Âu Châu. Vì không có trung tâm thiền nào ở Slovakia cả, cho nên chúng tôi bắt đầu hợp tác việc quảng bá giáo lý của Sư Phụ với Trung tâm Prague (Cộng Hòa Tiệp Khắc). Cùng nhau, chúng tôi thiết lập mạng lưới Slovak, và đã vào được tiếng Slovak trên
http://www.spojeniesbohom.sk.

Trong tháng 10 của Kim niên 3 (2006), chúng tôi tham gia vào ba cuộc triển lãm địa phương với chủ đề tập trung vào vấn đề tâm linh và sống khỏe mạnh. Chúng tôi trưng bày đầy gian hàng nhỏ của chúng tôi với hình ảnh Sư Phụ, tờ thông tin Lối Sống Mới, tờ thông báo về đài SMTV, dĩa DVD và CD.

Rất nhiều người vô cùng ưa thích pháp môn Quán Âm và Sư Phụ Thanh Hải. Thường là họ đi thẳng từ cổng vào đến gian hàng của chúng tôi như là được hướng dẫn bởi lực lượng của Thượng Ðế, và trong sự ngạc nhiên, xem băng thuyết pháp của Sư Phụ đang được trình chiếu trên máy điện toán xách tay.Trong buổi triển lãm đầu tiên có 9 người học pháp Phương Tiện, và sau những buổi triển lãm khác có nhiều người hơn nữa hỏi xin thọ pháp. Hiện tại có 14 người đang tập pháp Phương Tiện và nhiều người khác đang chờ kỳ cộng tu kế để học. Một số người thật sự mong muốn được thọ Tâm Ấn. 

Sổ tay sinh hoạt

Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm