CỘNG HÒA CONGO


Nhà mới của chúng tôi
Trung tâm Brazzaville


Ðồng tu Offissa Kokou Dodji tường trình
[Brazzaville] Với ân điển và sự gia trì của Sư Phụ kính yêu, Trung tâm Brazzaville cuối cùng đã chánh thức khai trương vào ngày 17 tháng 5, Kim niên 3 (2006). Vào ngày 1 tháng 11, một nhóm người thành tâm cầu Chân lý đang chờ đợi được thọ Tâm Ấn từ lâu, nay ước vọng đã được thỏa mãn ở Kinshasa, và giờ đây họ có được một chỗ để cộng tu ở đây. Chúng tôi thành tâm hy vọng rằng qua Trung tâm này mọi người trong nước sẽ có được nhiều cơ hội hơn để học hỏi và tu hành pháp môn Quán Âm.

Hiện tại Trung tâm có một chương trình huấn luyện đồng tu và những người mới đến về cách làm thế nào để trồng rau cải một cách dễ dàng và ở mọi nơi ở bất cứ mùa nào bằng cách dùng kỹ thuật làm khu vườn nhỏ. 

Sổ tay sinh hoạt

Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm