Những cải thiện tích cực trên tinh cầu


Lệnh cấm toàn cầu về Án tử hình


Trích từ SMTV, kỳ phát hình 75
Kể từ sau cuộc vận động toàn cầu xóa bỏ án tử hình bắt đầu ở Ý cách đây 13 năm, ngày nay một nửa số quốc gia trên thế giới đã làm theo. Cuộc vận động khuyến khích mở rộng tình thương cho những người phạm tội bằng cách thông qua lệnh cấm toàn cầu. Nước Ý yêu cầu Châu Âu hỗ trợ với một thế chủ động ngang hàng với Liên Hiệp Quốc. Hội nghị Thế giới lần thứ ba chống lại án tử hình theo kế hoạch được tổ chức tại Ba Lê từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 2 năm 2007.

http://ipsnews.net/news.asp?idnews=35043
http://www.deathpenalty.org/index.php?pid=events&menu=1%22
Phi Luật Tân xóa bỏ Án tử hình

Trích từ SMTV, kỳ phát hình 65


Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo


Ngày 24 tháng 7 năm 2006, Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo của Phi Luật Tân đã ký luật chấm dứt tội tử hình được áp dụng trên toàn quốc. Người Phi Luật Tân trước đây đã bỏ án tử hình năm 1987 và cũng trở thành nước thứ hai trong vùng bãi bỏ án tử hình trong thời gian đó. Tuy nhiên, lệnh này được đưa ra lại vào cuối năm 1993. Hiện nay, sau gần 10 năm những thay đổi nhân đạo này đã khiến Phi Luật Tân trở trành nước thứ 25 trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương bãi bỏ án tử hình, đó là một dấu hiệu quan trọng và lạc quan của thời đại. Tổng thống Arroyo nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng trong việc ngăn cản và kiểm soát tội phạm còn hơn là lấy đi sinh mạng của những tội phạm". Với lòng tôn trọng mạng sống quý giá của con người, người Phi giữ gìn đạo đức tình thương và cho người ta cơ hội để sửa đổi.