FORMOSA


Chuyển đạt tình thương
qua thuật nắn đất sét
Ban Báo chí Chương Hóa tường trình (nguyên văn tiếng Trung Hoa)


[Chương Hóa] Vào ngày 4 và 5 tháng 11, Kim niên 3 (2006), một hội chợ văn hóa ở Chương Hóa được tổ chức tại quảng trường phía trước Văn phòng xã Yuanlin. Ðủ loạt mứt trái cây cùng những sản phẩm nông trại địa phương được trưng bày, trong khi những trò chơi cho gia đình, lớp chỉ dẫn miễn phí Do It Yourself (tự làm lấy), thi vẽ, trình diễn nghệ thuật được tổ chức, đem lại sự thú vị cho hội chợ.

Trung tâm Chương Hóa của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng góp phần vào sinh hoạt này. Hai đồng tu (một người mẹ và con gái), đều là những nghệ thuật gia nắn đất sét, đã thực hiện chương trình miễn phí chỉ dẫn làm tượng hình thú vật. Họ được tháp tùng bởi nhiều đồng tu, phát tờ thông tin Lối Sống Mới và mở một cuộc thi có thưởng. Băng thâu hình thuyết pháp của Sư Phụ "Những anh hùng chân chính" được chiếu để tạo sự chú ý cho quan khách về sự quan trọng của việc bảo tồn môi sinh, bảo vệ loài vật và lối sống trường chay. Quan khách được dán lên tượng nắn thú vật của họ với mẩu giấy in những lời từ bi và địa chỉ những trang mạng Quán Âm. Cuộc hội chợ hai ngày cho thấy có hàng trăm người mang về nhà những tác phẩm mà họ đã làm với tình thương. Sau này, mỗi lần nhìn vào những tượng hình thú vật xinh xắn này, họ sẽ nhớ đến lòng từ bi bên trong họ. Qua sinh hoạt này, mọi người giờ đã có được sự hiểu biết nhiều hơn về quyền lợi của thú vật và đời sống ăn chay. 

Sổ tay sinh hoạt

Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh của địa cầu, các trung tâm địa phương của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo chiếu băng cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.

Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham gia vào các hoạt động này. Ðể biết thời khóa biểu của các hoạt động của chúng tôi, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm