Hội thảo Thái Lan, Kim niên 3 (2006)

Báo cáo tài chánh


Tổng số thu nhập lệ phí Hội thảo: 4.807.771$ mỹ kim
Tổng số chi phí: 3.839.590$ mỹ kim
Số còn dư lại: 968.181$ mỹ kim


Tổng số chi phí bao gồm cả những liệt kê dưới đây theo như chỉ thị của Sư Phụ vào ngày 1 tháng 12, 2006:

- 20.000$ mỹ kim đóng góp cho những gia đình cảnh sát tại Thái Lan đang thật sự cần giúp đỡ về tài chánh.

- 10.000$ mỹ kim dành cho những đồng tu thiếu thốn trên thế giới; những đồng tu thật sự cần giúp đỡ về tài chánh có thể gặp liên lạc viên của mình xin giúp đỡ về phương diện này.

- 11.062$ mỹ kim cấp cho Trung tâm Vọng Các để dùng vào việc cứu trợ có thể có trong tương lai tại Thái Lan.


Ủy ban hội thảo đang trong tiến trình hoàn trả số tiền dư lại cho những người tham dự. Nếu vẫn còn dư vì có người không nhận tiền trả lại, số tiền đó cũng sẽ được dành tặng cho những đồng tu đang rất cần sự giúp đỡ về tài chánh và dùng vào việc phục vụ công chúng.

Số tiền dư này là nhờ có nhiều đồng tu từ các quốc gia khác nhau đã đóng góp bằng những phương thức khác nhau. Mới đầu tất cả chi phí lẽ ra phải do ủy ban hội thảo trả, nhưng nhờ những ân nhân dưới đây đã chia sẻ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những người này đã giúp hội thảo được thành công:


1. Ðồng tu Hồng Kông đã giúp một số đồng tu Mông Cổ và Trung Hoa Lục Ðịa mua vé máy bay đến Thái Lan, trả lệ phí hội thảo, cũng như thức ăn và chỗ ở trong lúc họ chuyển máy bay tại Hồng Kông.

2. Ðồng tu Trung Hoa Lục Ðịa đã giúp nhau đóng lệ phí ghi danh và phòng ngủ cho lúc lưu lại Thái Lan trước khi và sau khi hội thảo.

3. Ðồng tu Âu Lạc từ quốc ngoại đã giúp rất nhiều các đồng tu từ quốc nội mua vé máy bay đến Thái Lan, trả lệ phí và những chi phí liên hệ.

4. Ðồng tu Formosa trả lệ phí hội thảo cho các đồng tu Lào.

5. Nhiều đồng tu Thái đã lo liệu việc vận chuyển đến hội thảo cho riêng họ. Một số đã cống hiến tư gia của họ cho các ban làm việc và các đồng tu ở lại trước khi và sau khi hội thảo.

6. Một đồng tu Thái cung cấp các máy phóng hình và dụng cụ thâu hình từ công ty của chính ông. Một đồng tu Thái khác đã cho một chỗ trống trong xưởng của ông cùng với những tiện nghi để chúng tôi có thể chuẩn bị công việc cho hội thảo, nhất là dựng nhà bếp và sân khấu cho những hội trường. Ngoài ra một số người ngoài cũng đã giúp đỡ:

7. Khách sạn Jomtien của thành phố Ambassador đã tử tế miễn cho một số lệ phí.

8. Chùa Dhammakaya đã cung cấp rất nhiều dụng cụ nhà bếp miễn phí; để đáp ơn, chúng ta tặng chùa của họ một số tiền.


Quan trọng hơn hết, chúng con xin cám ơn Sư Phụ đã làm cho buổi hội thảo này trở thành sự thật và đáng ghi nhớ nhất.