Thư từ Bộ Thiên nhiên và Môi trường
của Mông Cổ


Ngày 22 tháng 11, 2006 (nguyên văn tiếng Mông Cổ)


KÍNH GỬI: THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ


  Chúng tôi hân hạnh viết lá thư bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với công tác nhân đạo và lòng quan tâm và quyết tâm cho hòa bình thế giới của Ngài. Chúng tôi cũng xin gửi lòng biết ơn sâu xa nhất của chúng tôi đối với sự đóng góp và sự ủng hộ quảng đại của ngài cho công trình Trồng cây gây rừng của Mông Cổ.
 Tôi vui mừng nhân cơ hội này trao cho ngài huân chương kỷ niệm lần thứ 800 Lễ Quốc khánh Mông Cổ, được chính thức công nhận qua một quyết định đặc biệt của Tổng Hội nghị Lập pháp Liên Hiệp Quốc.


Ký tên:                             I. Erdenebaatar
Bộ trưởng Bộ Thiên nhiên và Môi trườngChi phí của Thanh Hải Vô Thượng Sư và Hội quốc tế của Ngài
trong việc trồng 30.000 cây ở Mông Cổ trong tháng 10, 2006


Chi tiết
Số tiền (Ðồng Tugrik - MNT)
Biên lai số
Trồng 30.000 cây
2,100.000
A1~3
Rào
400.000
B1~4
Tổng cộng
 MNT$2,500.000
(Mỹ kim $2.200)