DVD mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư
DVD-662    
(nói tiếng Anh, với phụ đề 32 ngôn ngữ
Ấn bản mới với thêm nhiều phụ đe)
Dũng cảm đối diện cuộc đời
Thuyết pháp tại Luân Ðôn, Anh Quốc, ngày 9 tháng 6, 1999

Nội dung:
Vào năm 1999, khi vùng Kosovo của Âu Châu bị chiến tranh, Thanh Hải Vô Thượng Sư đáp lời đồng tu mời Ngài viếng thăm các thủ đô của 18 quốc gia Âu Châu. Trong chuyến du hành, Ngài đã anh dũng chịu đựng gian khổ và nguy nan để ban rải thông điệp tình thương thiêng liêng và Chân lý. Trong chặng cuối của sứ mệnh, trong khi đang thuyết giảng tại Luân Ðôn, một hiệp ước hòa bình đã được ký kết ở Kosovo. Bài thuyết pháp lỗi lạc này, Sư Phụ đề cập đến tính chất của cảnh giới thiêng liêng, những phương pháp con người có thể thấy Thượng Ðế, tốc độ du hành liên hành tinh trong những nền văn minh cổ và vì sao những nền văn hóa siêu việt này đã biến mất, sự liên quan giữa khoa học và tâm linh, và câu hỏi về ý chí tự do. Ngài cũng trả lời những câu hỏi sau: Tại sao hóa thân của một vị Minh sư ngang bằng với hiện thân của đấng Thượng Ðế tối cao? Và thế nào là sự khác biệt giữa nghiệp chướng và định mệnh?


 
DVD-714
Chó là những chúng sinh tuyệt vời


(nói tiếng Anh, với phụ đề 18 ngôn ngữ)
Cộng tu tại Trung tâm Florida, Hoa Kỳ, ngày 6 tháng 6, 2001

Nội dung:
Sư Phụ chia sẻ với mọi người những giây phút vui vẻ Ngài có với những con chó của Ngài, qua đó người ta sẽ nhận thức được rằng chó là những chúng sinh thật sự thông minh, và tình thương của một vị Minh sư thật quảng đại. Ngài cũng chia sẻ một số bí pháp lau sạch chó bằng nước chanh, lau môi trường quanh nhà bằng nước pha giấm. Ngài cũng nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm chúng ta có sau khi quyết định muốn nuôi một con vật, và chúng ta nên chăm sóc cho chúng như chăm sóc chính mình. Sự chung sống hài hòa giữa người và thú lập nền tảng cho hòa bình thế giới. Ðể đạt được lý tưởng của lối sống cao thượng này, các bạn thú của chúng ta đã làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta với tình thương vô điều kiện, sự vô ngã, trung thành, và khả năng thông cảm.DVD-747
(nói tiếng Anh, với phụ đề 15 ngôn ngữ)


Con rồng cháu tiên

Cộng tu tại Trung tâm Florida, Hoa Kỳ, ngày 11 & 13 tháng 5, 2002

Nội dung:
Chữ "Âu Lạc" có nghĩa là gì?

Tại sao tên gọi đó hay hơn là "Việt Nam"?

Chúng ta nên làm gì khi bị tê chân trong lúc thiền?

Có giải pháp gì nếu chúng ta bị chúng sinh vô hình quấy nhiễu trong lúc thiền?

Nguồn gốc của câu châm ngôn "Một ngày không làm là một ngày không ăn" thì thế nào?

Nụ cười là liều thuốc bổ, vì vậy hãy thưởng thức những chuyện vui khôi hài của Sư Phụ! Sư Phụ nói chúng ta thường không nên cầu xin quá nhiều điều, nhưng vì chúng ta là Thượng Ðế, nếu chúng ta thật sự muốn điều gì, chúng ta nên có được. Nếu Thượng Ðế không thể được những gì Ngài muốn, thì còn ai được nữa? Nếu chư Phật không thể được những gì các Ngài muốn, còn ai thành công nữa?

Chỉ là chúng ta chưa giác ngộ chính mình; một khi chúng ta biết mình là ai, chúng ta sẽ hoàn toàn kinh ngạc!