FORMOSA


Ủng hộ cho phúc lợi thú vật


Cô Lưu Hương Lan (thứ nhì từ phải) đón nhận món tiền đóng góp từ bi của Sư Phụ 10.000$ Mỹ kim.


Ban Báo chí Ðài Bắc ghi chép (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Tại sinh hoạt phát hành quyển sách Những con chim trong đời tôi tổ chức vào ngày 24 tháng 8, Kim niên 4 (2007), cô Lưu Hương Lan, Giám đốc của Hội Bảo vệ Phúc lợi Thú vật và Môi sinh Formosa, là một trong những nhân vật quan trọng hiện diện. (Xin tham khảo mục "Tường trình đặc biệt" trong Bản Tin 190.) Trong hội thảo truyền hình tại buổi sinh hoạt, Sư Phụ có thảo luận về nhiều đề tài liên quan đến nơi ăn ở và sự triệt sản của những con thú bị bỏ rơi, và đưa ra nhiều ý kiến và hiểu biết sâu sắc để hướng dẫn mọi người đối xử với thú vật một cách nhân đạo và với tình thương. Ðã tận tâm chăm sóc và cung cấp nơi trú ngụ cho thú vật bị bỏ rơi trong hơn hai thập niên, Giám đốc Lưu hết sức khâm phục những ý kiến xuất sắc của Sư Phụ. Hơn thế nữa, cô vô cùng cảm động bởi sự đóng góp tử tế 10.000$ Mỹ kim của Sư Phụ cho trại tạm trú thú vật.

Vào ngày 23 tháng 10, Giám đốc Lưu đích thân nhận ngân quỹ tại Trung tâm Nghệ thuật Biển Tình Thương. Cô nói ngay khi bước vào Trung tâm, cô lập tức cảm nhận được một từ trường mạnh mẽ, như thể một dòng điện êm ái chạy vào hai cánh tay cô. Hoàn toàn ý thức về những nỗ lực nhiệt tình của Sư Phụ trong việc ủng hộ cho phúc lợi của thú vật và bảo tồn sinh thái, cô cho biết sẽ dành món tiền này cho việc sản xuất những phim ngắn về nhận nuôi và triệt sản thú vật để trình chiếu khắp Formosa hầu giải quyết vấn đề thú lang thang.  
Ðể xem những hoạt động cứu trợ nhân đạo của Thanh Hải Vô Thượng Sư và Hội Quốc tế của Ngài, xin viếng trang mạng:
http://www.GodsDirectContact.org.tw/humanitarian
(Danh sách có thể dò theo năm, quốc gia/vùng và loại hoạt động.)