Ban tin 192


  Tin tổng quát
Hoa Kỳ  /  Ái Nhĩ Lan  /  Nhật Bản  /  Hàn Quốc  /  Thái Lan  /  Formosa  /  Trung Quốc  /  Gia Nã Ðại  /  Togo  /  Mông Cổ
  Sư Phụ kể chuyện vui
Cứ hỏi Ông Chủ  /  Có ai mất gì không?
  Tin khẳng định cho một thế giới tốt hơn
Chăm sóc cho thú vật không nhà bằng tình thương


  Giáo lý chọn lọc
Cách đối xử với thú vật