Gửi Sư Phụ kính yêu
trong Ngày Thanh HảiNgài chiếu sáng ban đêm
Ngài chiếu sáng ban ngày
Ngài chiếu ánh sáng vào cuộc đời

Ngài mang lại niềm vui
Ngài mang lại nụ cười
Ngài mang hỷ lạc vào lòng người

Ngài ban rải tình thương
Ngài ban lòng nhân ái
Ngài ban tin yêu đến muôn loài

Vạn lần cảm tạ, Sư Phụ kính yêu
Cho tình thương và ân điển thật nhiều.


Xin chúc Ngài Ngày Thanh Hải hạnh phúc
từ tất cả chúng con ở Trung tâm Cape Town
ngày 25 tháng 10, Kim niên 4 (2007)