Lễ kỷ niệm thứ 14
Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư

Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư, được kỷ niệm hàng năm vào ngày 25 tháng 10, là một trong những ngày vui nhất của nhiều người trên thế giới. Ðược thành lập cách đây 14 năm bởi Thị trưởng Frank Fasi của Honolulu Hạ Uy Di Hoa Kỳ, Ngày Thanh Hải lấy nguồn cảm hứng từ lòng nhân ái và tận tụy vô ngã của Sư Phụ trong việc, theo lời ông thị trưởng, "đem lại hòa bình và hòa hợp vào đời sống của nhiều người". Ngày Thanh Hải là thời gian để tỏ lòng biết ơn sự hiện diện của Sư Phụ trong cuộc sống của chúng ta. Năm nay, những lời chúc mừng ngày lễ ý nghĩa này đã tới tấp đến. Cecile Guidote-Anlavares, Giám đốc Ðiều hành của Ban Văn hóa và Nghệ thuật Quốc gia, đã gởi lời chúc tốt đẹp nhất của bà từ Phi Luật Tân. Văn phòng Thị trưởng Honolulu cũng đã gởi một thông điệp đầy những lời chúc tốt đẹp. Ðồng tu từ các trung tâm trên toàn thế giới đã tổ chức họp mặt, chia sẻ tiệc chay với nhau và thưởng thức chương trình đặc biệt Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư do Truyền hình Vô Thượng Sư chuẩn bị. Vào ngày đặc biệt này, Sư Phụ đã có mặt tại một cuộc bế quan, dành thời gian, sự nhẫn nại và tình thương vô bờ bến của Ngài cho các đệ tử cũng như tham dự vào không chỉ một mà là hai hội thảo truyền hình với Formosa. Một buổi là đánh dấu phát hành sách Những con chó trong đời tôi của Sư Phụ ở Ðài Bắc, còn buổi kia là phỏng vấn với một phóng viên nổi tiếng của Ðài Bắc. Cho nên, ngay cả trong ngày dự định là lễ chúc mừng vinh danh Ngài, Sư Phụ vẫn tiếp tục những nỗ lực không ngừng để mang lại sự thoải mái và thăng hoa cho mọi chúng sinh.

Vào dịp hân hoan mừng kỷ niệm thứ 14 Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư này, chúng con xin cám ơn Sư Phụ về tấm gương vĩ đại của Ngài trong thời hiện đại này và khơi nguồn cảm hứng cho tất cả chúng con tìm lại sự vĩ đại bên trong. Sau cùng hết, một lời chúc kính dâng lên Ngài: "Chúc Sư Phụ của Hòa bình kính yêu của chúng con muôn năm vạn tuế!" Cầu mong thế giới tiếp tục tiến tới chiều hướng hòa bình và hòa hợp, với sự hướng dẫn, lòng nhân ái và ân điển của Ngài.  Ðể xem chương trình đặc biệt mừng Ngày Thanh Hải trên toàn thế giới, xin viếng:
http://video.Godsdirectcontact.net/magazine/AJAR406.php

Ðể xem chương trình đặc biệt kỷ niệm lần thứ 14 Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư, xin viếng:
http://video.Godsdirectcontact.net/magazine/EE406.php