Thư Cảm Tạ

 

(Nguyên văn tiếng Tây Ban Nha)

Hội Phát Triển Cộng Đồng El Jobo
Ngày 8 tháng 2, 2001

Kính gửi Thanh Hải Vô Thượng Sư,

Những dân cư và thành viên của Ủy Ban Cộng Đồng El Jobo thuộc quận hạt Tamanique, tỉnh Libertad xin chân thành cảm tạ Thanh Hải Vô Thượng Sư đã gửi đến một Ban Làm Việc để trợ giúp những người trong chúng tôi đã mất nhà cửa trong cuộc động đất ngày 13 tháng 1 năm 2001. Qua sự đóng góp rộng lượng của Hội, mỗi gia đình đã được nhận lãnh nóc kẽm lợp mái nhà, các dụng cụ bao gồm đinh, búa và cưa tay, các phần thực phẩm, và những món quà gồm bánh kẹo cho trẻ em.

Cộng đồng chúng tôi vô cùng cảm tạ và tri ân về những hoạt động từ thiện bác ái của Ngài.

Cầu xin Thượng Đế ban phước lành cho Ngài.

Kính thư,
Pedro de Jesus Amaya, Chủ tịch
Jose Osmin Ramos, Tổng Thư Ký
Ủy ban Cộng Đồng El Jobo, Quận hạt Tamanique


 

Quận hạt Tamanique,
Tỉnh Libertad, El Salvador
Ngày 7 tháng 2, 2001

Kính gửi Đấng Tôn Kính Thanh Hải Vô Thượng Sư và
Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư

 

Cư dân chúng tôi đã nhận được sự trợ giúp vô giá từ Đấng Thế Tôn. Chúng tôi không biết dùng lời gì để diễn đạt lòng tri ân đến Ngài. Từ góc xa xôi El Salvador, chúng tôi xin thành kính ngỏ lời cảm tạ chân thành đến Hội. Xin cảm tạ lòng bác ái và tình thương của Ngài dành cho toàn nhân loại.

Đây là những lời cảm tạ chân thành của dân cư quận hạt Tamanique đến Ngài. Ngài sẽ luôn luôn thấy nụ cười trên gương mặt chúng tôi, từ trẻ đến già, trong lúc họ đang nói lời "Xin cám ơn!" Cư dân chúng tôi sẽ chuyển tình thương họ dành cho Ngài thành một trang sử vinh quang và tô vàng điểm ngọc như là một kỷ niệm cho hoạt động từ thiện của Ngài.

Chúng tôi rất hân hạnh được biết đến những người dân đầy lòng bác ái của Ngài, và chánh quyền Quận xin tuyên dương Ngài là Công Dân Danh dự. Đây là cử chỉ tôn kính nhất của chúng tôi dành cho những người xuất sắc như Ngài, vì không có cách nào khác để chúng tôi có thể bù đắp cho công đức vô lượng của Ngài.

Với tình thương và lòng tri ân, chúng tôi, những dân cư tại đây, xin thành tâm kính mời Ngài đến thăm bất cứ khi nào thuận tiện. Chúng tôi yêu quý Ngài vô cùng, và những hoạt động từ thiện của Ngài sẽ vĩnh viễn tồn tại trong tâm khảm chúng tôi.

Maria Gladis Olaisola de Serrano
(Quận trưởng)
Đại diện Quận hạt Tamanique, Tỉnh Libertad, El Salvador

Hành Động Tình Thương

*

El Salvador

 

Biên Nhận

Thư Cảm Tạ
* Hoa Kỳ

Tải Xuống Bản Tin #121

Bản Tin #121
Mục Lục