Hành Động Tình Thương

Trận động đất đã khiến cho nhiều nhà cửa biến thành mảnh vụn tại El Salvador. Dân chúng dựng lên những chỗ trú ẩn tạm thời bằng vải và ny-lông.


Vào khoảng 2 giờ sáng rạng ngày 13 tháng 1, 2001, một cơn địa chấn đã xảy ra tại quốc gia El Savador thuộc Châu Mỹ La tinh. Qua hai Trung tâm San Jose và Los Angeles của Mỹ quốc, Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đã lập tức gửi hiện kim cứu trợ đến các nạn nhân để xử dụng cho những chi phí thực phẩm và tái thiết nhà cửa. Đồng tu Costa Rica đã hợp lực với đồng tu El Salvador để lập mạng lưới cung cấp nhân lực và vật liệu, đem sự quan tâm và tình thương Sư Phụ đến các nạn nhân động đất.

Đồng tu đã đến thăm viếng một số cộng đồng nạn nhân và trợ giúp cho 257 gia đình tại El Jobo thuộc Quận hạt Tamanique, Lima, La Cumbre, San isidro và hai làng mạc xa xôi khác. Ưu tiên được dành cho một số những cộng đồng vùng quê bị tàn phá, nơi mà các cơ quan cứu trợ quốc tế không đến được. Đầu tiên, chúng tôi đã thăm viếng một số cộng đồng thuộc quận hạt Tamanique để xác định những nhu yếu phẩm cần thiết cho các nạn nhân, sau đó chia thành nhiều nhóm để thực hiện những công tác khác nhau. Qua ân điển Thượng Đế, mọi việc đều tiến hành êm thắm, và những vật phẩm đã được phân phát một cách công bằng và hợp lý. Những phẩm vật cứu trợ đúng lúc đã được nồng nhiệt đón nhận, nhưng đồng tu cũng nhận thức rằng ngoài vật chất, sự ủy lạo về mặt tâm linh sẽ vĩnh viễn tồn tại trong tâm các nạn nhân. Do đó chúng tôi cũng tổ chức những buổi hội thảo chiếu băng Sư Phụ trong các cuộc họp cộng đồng, và rất nhiều người đã yêu cầu xin học Pháp Thiền Phương Tiện. Đồng tu rất ngạc nhiên và vui mừng khi thấy rất nhiều người mong mỏi tìm hiểu giáo lý Sư Phụ.

Tiếp Theo

 

Hành Động Tình Thương

*

El Salvador

 

Biên Nhận

Thư Cảm Tạ
* Hoa Kỳ

Tải Xuống Bản Tin #121

Bản Tin #121
Mục Lục