Hành Động Tình Thương

 

Tin New Jersey, Hoa Kỳ,

Cứu Trợ Động Đất tại Gujarat, Ấn Độ

 

[New Jersey] Vào ngày 26 tháng 1, 2001, một trận động đất nghiêm trọng, 7.9 trên tỷ lệ Richter, đã xảy ra tại Gujarat, Ấn Độ, gây thiệt mạng cho khoảng 20,000 người và khiến cho hàng mấy chục ngàn người khác lâm cảnh màn trời chiếu đất. Khi vừa hay tin về thiên tai này, Trung Tâm New Jersey lập tức thỉnh cầu các đồng tu địa phương thuộc địa phận tam-bang của Nữu Ước, New Jersey, và Pennsylvania đóng góp tiền của để cứu trợ thiên tai. Cuối cùng chúng tôi đã thâu nhận được tổng cộng là 24408 Mỹ kim và gởi đến Quỹ Cứu Trợ và Phát Triển Ấn Độ (IDRF). Bác sĩ Vinod Prakash, chủ tịch hội IDRF, đã gởi cho chúng tôi một lá thư bày tỏ lòng tri ân của nhóm ông đối với tình thương của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư.

 

Ba biên nhận của số tiền thâu được lên đến 24408 Mỹ kim, đã được Quỹ Cứu Trợ và Phát Triển Ấn Độ dùng để đóng góp vào việc cứu trợ động đất tại Gujarat, Ấn Độ.

 

 

Một lá thư từ Bác sĩ Vinod Prakash, chủ tịch của IDRF, bày tỏ lòng tri ân của nhóm ông đối với tình thương của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư.

 

Hành Động Tình Thương

*

El Salvador

 

Biên Nhận

Thư Cảm Tạ
* Hoa Kỳ

Tải Xuống Bản Tin #121

Bản Tin #121
Mục Lục