Tường Thuật Báo Chí

 

Ấn phẩm này giới thiệu Sư Phụ ở trang 222-223 như sau:

(Nguyên văn tiếng Anh)

Thanh Hải Vô Thượng Sư Là Ai?


Sanh tại Âu Lạc, và là một Công Dân Danh Dự Hoa Kỳ từ năm 1993, Thanh Hải Vô Thượng Sư là biểu tượng của trí huệ tâm linh và là người dẫn đạo cho hàng trăm ngàn người tầm đạo trên khắp thế giới. Ngài thuyết giảng miễn phí, một pháp môn thiền không thuộc về tôn giáo nào gọi là Pháp Môn Quán Âm trong những Trung Tâm trên khắp thế giới. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã nổi danh trên trường quốc tế về những nỗ lực từ thiện và cứu trợ thiên tai trên bốn đại lục. Để tuyên dương những đóng góp của Ngài, Ngài đã được ban tặng Giải Hòa Bình Thế Giới trong năm 1993 và Nhà Lãnh Đạo Tâm Linh Thế Giới trong năm 1994. Thanh Hải Vô Thượng Sư là khách danh dự của nhiều nhà lãnh đạo thế giới và đã nhiều lần thuyết giảng tại Liên Hiệp Quốc và Geneva.

Theo Thanh Hải Vô Thượng Sư, tất cả mọi tôn giáo trên thế giới đều dạy cùng một Chân lý căn bản: Tình Huynh Đệ toàn cầu, sự dũng cảm về đạo đức, và sự tinh khiết tâm trí. Pháp môn thiền định Quán Âm của Thanh Hải Vô Thượng Sư được đề cập đến trong những kinh điển cổ xưa như là một chìa khóa cho sự "Tức khắc Khai ngộ". Trọng điểm của pháp môn Quán Âm là sự quán sát "Âm lưu" trong tĩnh lặng, từ đó một người có thể thể nghiệm được những trình độ cao hơn của ý thức và tìm ra con đường dẫn đến sự hiểu biết khai ngộ.

 

Tường Thuật Báo Chí

* Tất Cả Mọi Điều Bạn Muốn Biết về Lịch Sử Á -- Mỹ
* Bình Minh Mới Cho Nhân Loại
* Tờ Java Post--Buổi Hội Thảo Chiếu Băng
Bản Tin 121
Mục Lục