Tường Thuật Báo Chí

Tờ Java Post, Nam Dương, Ngày 4 tháng 3, 2001 (Nguyên văn tiếng Nam Dương)

Ngày hôm qua, Trung tâm Nam Dương của Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đã tổ chức một buổi hội thảo chiếu băng truyền hình về Pháp Môn Quán Âm. Dù rằng Thanh Hải Vô Thượng Sư không thể trực tiếp đến tham dự, buổi hội thảo đã lôi cuốn vài trăm khán giả. Buổi thuyết giảng kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, và toàn thể khán giả đã chăm chú theo dõi những băng truyền hình được trình chiếu.

Chân dung và sách của Thanh Hải Vô Thượng Sư được trưng bày tại cửa ra vào hội trường, cùng với Thiên Y Trang Phục và những sáng tạo nghệ thuật khác, kể cả tranh vẽ. Một đệ tử của Thanh Hải Vô Thượng Sư đã quả quyết phát biểu: "Dù rằng nhục thân Sư Phụ không thể có mặt tại buổi hội thảo, hóa thân của Ngài hiện diện khắp mọi nơi." Đám đông có mặt tại buổi hội thảo một lần nữa đã cho chúng tôi ấn tượng sâu xa về sự lôi cuốn của Ngài đối với quần chúng.

Tất cả những người xin học Pháp Phương Tiện đều được phỏng vấn. Một người bảo vệ đã không cho một phóng viên bước vào và cho biết: "Chỉ có những người hứa ăn chay mới có thể học Pháp Phương Tiện, những người khác được yêu cầu rời khỏi nơi thuyết giảng." Dù rằng sự đòi hỏi không dễ đối với những người không ăn chay, vài chục người đã không do dự ghi danh xin học Pháp Phương Tiện. Những người xin thọ Tâm Ấn vào Pháp môn Quán Âm cần đã trường chay trong ít nhất ba tháng. Một người đã Tâm Ấn giải thích rằng điều kiện đầu tiên cho Tâm Ấn là không sát hại. Những người Tâm Ấn được đòi hỏi giữ năm giới một cách nghiêm nhặt: Không sát hại, không nói dối, không trộm cắp, không tà dâm, và không uống rượu. Không sát hại có nghĩa là theo một phép ăn trường chay, nhưng có thể dùng những sản phẩm sữa. Những người thực hành Pháp Phương Tiện phải ăn chay tối thiểu một tháng mười ngày, và cần cố gắng bớt ăn thịt trong những ngày khác. Những người Tâm Ấn được đòi hỏi phải thiền hai tiếng rưỡi mỗi ngày để có thể nâng đẳng cấp của mình lên đến một trình độ khai ngộ cao hơn.

 

Các Đệ Tử Sống Đời Vô Tư Lự

Thanh Hải Vô Thượng Sư thường nói rằng đạt khai ngộ không khó, và có cách để đạt khai ngộ ngay tức khắc. Đây là điểm hấp dẫn nhất trong giáo lý của Ngài. Ngài đã từng phát biểu: "Chúng ta có thể tiếp xúc trực tiếp với Thượng Đế hàng ngày sau khi Tâm Ấn, và Thượng Đế hiện diện khắp mọi nơi." Giáo lý của Thanh Hải Vô Thượng Sư đã lôi cuốn nhiều người từ những tôn giáo khác nhau, và Ngài là một tấm gương từ bi bác ái cho các đệ tử. Như là Mẹ Teresa đã được biết đến qua những hoạt động từ ái của Ngài, Sư Phụ Thanh Hải đã tổ chức vô số những hoạt động từ thiện trên khắp thế giới không màng sự đền đáp. Một đệ tử thọ Tâm Ấn ba năm trước cho biết trong khi Tâm Ấn, những người thọ pháp Quán Âm có thể thấy được hào quang rực rỡ, có được cuộc sống an vui vô tư lự và quan hệ trong gia đình sau đó càng thêm hòa thuận.

 

Tường Thuật Báo Chí

* Tất Cả Mọi Điều Bạn Muốn Biết về Lịch Sử Á -- Mỹ
* Bình Minh Mới Cho Nhân Loại
* Tờ Java Post--Buổi Hội Thảo Chiếu Băng
Bản Tin 121
Mục Lục