Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
tại Mã Lai á - Ngày 25 tháng 2 năm 1992
(Nguyên văn tiếng Anh)
Băng thâu hình số 219


Có những người khôn ngoan sau khi gặp phải những lần hôn nhân khó khăn trong quá khứ, nên bây giờ họ không muốn lập gia đình và có lẽ họ xuất gia vì lý do đó. Có thể họ đã kinh nghiệm đủ rồi trong cuộc sống hôn nhân và không còn cần thể nghiệm thêm những bài học, những thí nghiệm như vậy. Cho nên kiếp này họ không lấy chồng, lấy vợ, cảm thấy mãn ý sống một mình.

Nhưng nếu quý vị đã có chồng có vợ rồi thì hãy cố gắng giữ người bạn đời, dù có khó khăn thế nào đi nữa. Thí dụ tôi nghe nói Tolstoy có một bà vợ khó vô cùng. Một hôm ông đang nói chuyện với bạn thì bà vợ nói lột trần ông thậm tệ, làm hạ phẩm giá ông, làm ông nhục nhã, ê mặt trước mặt bạn bè.

Thấy vậy người bạn nói: "Anh to lớn hơn bà. Bà chỉ là một thứ nhỏ con. Sao không cho bà quỷ đó thấy sức mạnh của anh như thế nào, thế là xong xuôi tất cả! Sao anh chịu nổi như vầy chứ?" Tolstoy đáp: "Suỵt! Ðừng nói lớn. Tôi đã thử làm vậy hồi xưa rồi, trong kiếp trước. Bởi vậy bây giờ mới bị "gấp đôi tiền lời"! Tôi không nên làm vậy nữa, nếu không kiếp sau sẽ bị gấp ba." Ông tiếp: "Tôi phải chịu thôi. Bởi vì nếu làm vậy nữa tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi." Ông ta biết sẽ bị gấp ba tiền lời, luôn luôn biết. Thành thử ông phải kiên gan chịu.

Nếu quý vị có một người bạn đời kêu bằng khủng khiếp và quý vị cảm thấy rốt cục mình cũng phải cần người ấy, thì đó là mối dây đời cuối cùng của nhau. Quý vị phải trả. Thành ra, hãy rán chịu đựng và làm những gì mình có thể làm được, với tất cả sức mạnh để cho mãn ý người kia ngõ hầu trả nợ cho nhanh. Cách hay nhất để thoát khỏi kẻ thù là làm họ trở thành bạn của mình. Cách hay nhất để tống khứ bà vợ khủng khiếp là chiều lòng bà, hoặc ông chồng khủng khiếp là chiều ý ông, phục tòng mọi ý muốn, mọi yêu cầu của ông. Rồi ông ta sẽ trở thành người bạn.