Tin Oregon, Hoa Kỳ

[Oregon] Sau nhiều tuần lễ chuẩn bị, vào ngày 6 tháng 1, 2002, Trung Tâm Oregon đã phát động một buổi hội thảo chiếu băng thuyết pháp của Sư Phụ, trong Thư Viện Trung Ương tại thủ phủ Portland. Buổi hội thảo rất thành công, và nhiều quan khách tham dự đã quyết định học Pháp Phương Tiện sau đó. Ðây là một khích lệ lớn lao cho đồng tu.

Một người đàn ông đến thư viện vài phút trước khi buổi hội thảo bắt đầu, cho biết ông muốn tìm một cuốn sách nói về Thượng Ðế. Khi thấy bức hình Sư Phụ tại cửa ra vào phòng hội thảo, ông thầm nghĩ có lẽ đây là điều Thượng Ðế muốn ông làm. Vì thế, ông đi vào tham dự buổi thuyết pháp qua băng thâu hình, và đã ở lại học Pháp Phương Tiện.

Một phụ nữ đang viếng thăm Portland, nói rằng cô từng suy nghĩ về vấn đề thiền định, và đã thấy lịch trình sinh hoạt của thư viện. Khi thấy có đăng một buổi dạy thiền miễn phí, cô đến dự và xin học Pháp Phương Tiện.

Một sư tỷ kể rằng, có hai phụ nữ đi vào trong lúc đồng tu bận rộn trang trí thính đường. Cô chào hỏi họ rất thân mật, và mời họ ở lại tham dự. Họ có vẻ lơ là, nhưng sau khi cô mở một trong những cuốn băng thâu hình của Sư Phụ, họ đã ở lại tham dự buổi hội thảo, và sau đó xin học Pháp Phương Tiện. Và khi ra về, họ tươi cười vui vẻ.

Ðược khích lệ do sự thành công của buổi hội thảo, Trung Tâm Oregon đã quyết định tổ chức những buổi hội thảo thuyết pháp tương tự một cách đều đặn, để có thêm nhiều người được cơ hội chia sẻ tình thương và ân điển của Sư Phụ, và tiến lên con đường khai ngộ.