Tin Formosa

Khánh Thành Ðịa Ðiểm Cộng Tu Mới

[Cao Hùng] Vào ngày 27 tháng 3, 2002, đồng tu thuộc Trung Tâm Cao Hùng đã tổ chức buổi cộng tu đầu tiên tại địa điểm mới tại trường Trung học Ðệ nhị cấp Wenshan của Cao Hùng.

Nhờ ân điển và lòng từ bi của Sư Phụ, đồng tu đã tìm được địa điểm cộng tu thanh tịnh này trong phố thị Cao Hùng, nơi có hệ thống giao thông công cộng, giúp cho đồng tu địa phương tiết kiệm được thì giờ đi lại, đồng thời giúp thêm nhiều người có thể tham dự cộng tu. Tình thương thánh thiện của Sư Phụ đã bao trùm hiện trường trong buổi cộng tu tối hôm đó. Thường trú viên Tây Hồ và liên lạc viên từ khắp Formosa đã đến tham dự cộng tu, và họ gửi đến những lời chúc tụng chân thành.

Sau buổi cộng tu, mọi người tràn ngập hạnh phúc và lòng biết ơn. Sư Phụ đã chăm sóc tất cả mọi việc có lợi ích thiết thực cho chúng ta. Tình thương vô hạn của Ngài khiến đồng tu Cao Hùng cảm thấy tràn ngập niềm vui và ân sủng! Xin mời tất cả các bạn đồng tu cùng đến chia sẻ nguồn hạnh phúc tâm linh và sự gia trì của Sư Phụ với chúng tôi!

Mục Lục

Trang KếTin Tổng Quát

Mục Lục