Do sư huynh đồng tu Sunny, San francisco, California, Hoa Kỷ - (Nguyên văn tiếng Anh)

Sáng nay, vợ tôi hết sức vui mừng, vì nàng đã thành công trong việc giữ không cho tôi đến dự thiền nhất hằng tuần tại Trung Tâm. Nàng cố tình để tôi hiểu lầm rằng hôm nay là thứ sáu, do đó đã khiến tôi lỡ mất cuộc thiền ngày thứ bảy!

Dù vợ tôi tu pháp Thiền Phương Tiện, tư tưởng của chúng tôi về đời sống hoàn toàn khác nhau. Thí dụ như, nàng luôn luôn muốn tôi hết sức chú tâm vào công việc, nhưng tôi không chú tâm đến việc kiếm tiền như trước thời gian tu pháp Quán Âm. Theo ý nàng, quan điểm này của tôi thật đáng chán, vì vậy nàng thường mắng mỏ tôi. Dù rằng tư tưởng của hai chúng tôi khác nhau, do tôi tu pháp Quán Âm, chúng tôi vẫn sống hòa hợp với nhau.

Mỗi ngày, vợ tôi hay "khảo" tôi trong mọi mặt của đời sống. Và nếu tôi còn giữ bản ngã vì bất cứ lý do gì, nàng lập tức biến thành "địa ngục" của tôi. Nhưng nếu tôi thực hành giáo lý Sư Phụ vững vàng và thành công, nàng cho phép tôi được ở Thiên đàng một thời gian. Qua sự huấn luyện của nàng, tôi đã học tha thứ, và thể nghiệm được cách yêu thương kẻ thù. Nàng chọn tôi làm bạn đời, và cuối cùng đã trở thành người huấn luyện tâm linh của tôi mà không cần thẻ! Nàng đóng góp rất nhiều cho việc tu hành của tôi, và cũng chịu đau khổ trong khi đóng vai trò trợ giáo cho tôi. Tôi giả định rằng, cách nàng đối xử với tôi cũng giống như cách Sư Phụ huấn luyện các vị xuất gia tại Miaoli. Ðôi khi, tôi nghĩ rằng nàng được Sư Phụ đưa đến để giúp tôi phát triển trên đường về Nhà. Khi nhận ra điều này, thay vì than thở, tôi thật sự tán thưởng nó.

Dù chưa muốn thọ Tâm Ấn, nàng vẫn vui vẻ nấu thức ăn chay cho tôi. Nàng cũng thành tâm ủng hộ sự tu hành của tôi, ngày càng nhiều. Sự thay đổi thái độ của nàng lúc gần đây đã khiến tôi thật sự kinh ngạc, vì tôi không bao giờ nghĩ rằng một người cứng đầu như nàng lại có thể trở thành một người ăn chay, sau khi nàng mới gắn hàm răng giả.

Một thời gian ngắn ngủi trước, nàng thể nghiệm được cảm giác "vãng sinh", khi 19 cái răng của nàng bị nhổ bỏ trong cuộc giải phẫu. Từ đó, thái độ nàng về đời sống đột nhiên thay đổi, và nàng bắt đầu thích học hỏi tâm linh.

Tôi biết nàng đang được Sư Phụ nâng cao tâm thức, và tôi nhớ Ngài có nói: "Một em bé sơ sinh không thể chạy được!" Mỗi người có một đẳng cấp và thời điểm riêng, và tôi nghĩ sớm muộn gì, vợ tôi cuối cùng sẽ bước vào con đường tôi đang theo.

Ngay từ những ngày đầu tiên, tôi đã đối xử với vợ bằng tình thương Sư Phụ. Và bà đã thay đổi rất vi tế mà tôi không hay. Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy rất nản chí, đến nỗi muốn bỏ cuộc đối với bà, nhưng lòng tin vào giáo lý Sư Phụ đã thắng được tư tưởng phủ định trong tâm. Tôi đã thể nghiệm được lực lượng vĩ đại của tình thương vô điều kiện, và thật sự tin tưởng rằng, vợ tôi là sứ giả của Thượng Ðế, được gửi đến để dạy tôi bài học tâm linh. Từ nàng, tôi đã học được lòng từ bi tha thứ, cũng như sự quan trọng của tính kiên nhẫn và chờ đợi. Vì tin tưởng mãnh liệt vào luật nhân quả, tôi tin rằng sự khảo nghiệm dữ dội mà tôi chịu đựng từ nàng trong kiếp này là để trả nợ, với tiền lời, cho những điều tôi đã thiếu nàng từ nhiều kiếp trong quá khứ. Với sự hiểu biết này, tôi khám phá được rằng tha thứ bất cứ ai, kể cả kẻ thù, xét cho cùng, thật ra cũng không khó lắm!