Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
New Jersey, Hoa Kỳ, ngày 18 tháng 6, 1992 (nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 256

Hãy cố gắng ân cần quan tâm một chút; không phải vì người khác, mà là cho chính mình, để thăng hoa chính mình lên một trình độ tâm thức nhạy cảm hơn.


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Vọng Các, Thái Lan, ngày 2 tháng 4, 1996 (nguyên văn tiếng Trung Hoa) Băng thâu hình số 542

Bất cứ điều gì chúng ta làm, chúng ta đều làm cho người khác. Chúng ta không nghĩ ngợi nhiều về mình. Làm được gì cho người khác, thì chúng ta làm liền mà không do dự. Ðó là một đức tính thánh thiện.


Giới thiệu trang này đến bạn