Tin Úc Đại Lợi

Ngày Làm Sạch Úc Đại Lợi

 

[Perth] Ngày 4 tháng 3, 2001 là Ngày Làm Sạch Úc Đại Lợi thường niên, và một lần nữa Trung Tâm Perth đã hăng hái tham gia. Cơ quan dự báo thời tiết đã tiên đoán nhiệt độ 40 độ C, nắng thiêu đốt, cho nên các sư huynh và sư tỷ đồng tu đã quyết định tham gia vào công tác quét dọn trước, rồi sau đó mới tổ chức cuộc thiền bế quan hàng tháng. Một sư tỷ còn bày tỏ ý kiến rằng sẽ thiền tốt hơn sau khi đã tham gia vận động thân thể.

Trung Tâm Perth tọa lạc tại một câu lạc bộ địa phương nối liền với một sân vận động, nơi có nhiều sinh hoạt của nhiều đoàn thể khác nhau.

Các sư tỷ đã tập trung nỗ lực quét dọn Trung Tâm và sân vận động, trong khi các sư huynh làm sạch khu phố thương mại địa phương, là nơi đã trở nên tốt đẹp hơn nhiều so với những năm trước. Hào quang Sư Phụ hiển nhiên đã chiếu sáng và thanh tịnh hóa nơi đây! Giúp đỡ truyền bá giáo lý của Sư Phụ qua nhiều cách khác nhau, kể cả việc làm sạch môi sinh, là niềm vui lớn lao nhất trên thế gian.

Tin Tổng Quát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Tổng Quát

* Hoa Kỳ
* Úc Đại Lợi
* Formosa
~Đài Bắc
~Đài Nam(1)
~Đài Nam(2)

~Đài Nam(3)

Tải Xuống Bản Tin #121

Bản Tin #121
Mục Lục