Tin Formosa

Tình Thương và Sự Quan Tâm


Thay mặt các nông dân trong vùng, xã trưởng Wang của tỉnh lỵ nông thôn Lai Nghĩa thuộc Quận hạt Cao Bình lãnh nhận các phần quà Trung Thu của Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư.

Tinh thần thương yêu và lòng quan tâm cho người nghèo khổ của Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư một lần nữa đã được thể hiện trong mùa Trung Thu năm nay tại Formosa. Các hội viên đã thăm viếng những gia đình nghèo khó, người già và tù nhân tại Ðài Nam, Chương Hóa, Cao Hùng và Bình Ðông. Vào buổi tối Trung Thu, Trung Tâm Cao Bình chuyển 180 phần bánh Trung Thu, do đồng tu chuẩn bị với tình thương, đến xã trưởng Wang của văn phòng hành chánh xã Hsinchih thuộc tỉnh lỵ nông thôn Wanluan. Ông Wang và đồng tu đã đích thân trao tặng những phần quà bánh đến cho các bô lão trên 70, và bày tỏ sự quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của họ. Ông Wang cũng thay mặt các nông dân cảm tạ sự chăm sóc và quan tâm của Hội trong nhiều năm qua.

New Jersey, Hoa Kỳ
Formosa
Biên Nhận
Bằng Tưởng Lục
Chi Tiêu Cho Những Sinh Hoạt taị Formosa trong Tháng 9 và Tháng 10, 2001