Ðạo đức, dũng khí, và lòng tự trọng
đạt được sự kính trọng của kẻ khác
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Ðài Bắc, Formosa, ngày 24 tháng 9, 1986 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)


 Một thanh niên gia nhập quân ngũ, và lập tức được đưa đến làm việc cho một vị đại úy. Vị đại úy rất khó khăn, ông đòi hỏi thuộc cấp phải triệt để tuân lệnh của ông mà không được than phiền. Dĩ nhiên, bổn phận một người quân nhân là phải tuyệt đối phục tòng mệnh lệnh cấp trên. Một hôm, vị đại úy bảo người lính sơn nhà cho ông. Sau khi sơn xong, ông bảo người lính chùi rửa cọ. Tuy nhiên, người lính không tìm được khăn để lau cọ. Vị đại úy chỉ vào một xấp y phục gần đó của những quân nhân khác, và bảo người lính lấy chúng để lau chùi cọ. Người lính trẻ cảm thấy khó xử, không biết phải làm sao. Nếu phục tòng lệnh cấp trên, anh phải lấy trộm y phục để dùng làm giẻ lau cọ. Trộm cắp của kẻ khác, nếu bị phát hiện sẽ là điều phạm pháp. Tuy nhiên, không phục tòng lệnh trên cũng vi phạm quân lệnh.

Sau khi suy nghĩ, anh quyết định không lấy trộm y phục. Trả lời vị đại úy bằng một giọng cương quyết, anh nói: "Tôi sẽ không làm vậy!" Người đại úy rất ngạc nhiên vì người lính không tuân lệnh, nên lập tức hỏi: "Tại sao anh không tuân lệnh?" Người tân binh không trả lời, mà chỉ yên lặng nhìn cấp trên bằng một ánh mắt kiên quyết, cho thấy anh quyết tâm không ăn trộm. Vị đại úy biết rằng người tân binh đã quyết chí, nên không nói gì nữa.

Ðể được kẻ khác kính trọng, chúng ta phải có một thái độ để đạt được sự kính trọng đó. Nếu chúng ta biết tự trọng, kẻ khác sẽ kính trọng chúng ta. Vì trong quân pháp cũng cấm trộm cắp, nên người tân binh đã hạ quyết tâm không ăn trộm bằng bất cứ giá nào.

Tuy nhiên vào thời điểm đó, đối với anh quyết định này thật không dễ, bởi vì bổn phận của một người lính là phải phục tòng thượng lệnh. Nhưng lòng đạo đức của anh đã khiến cho người lính có một quyết định dũng cảm. Ý chí tự do của con người cho chúng ta sự chọn lựa, và chúng ta có thể làm bất cứ gì mình muốn. Ðó là lý do tại sao chúng ta tự tạo nên thiên đàng hay địa ngục. Không ai có thể ép chúng ta làm bất cứ điều gì. Nếu chúng ta nghe lời một người không khai ngộ, và làm bất cứ điều gì họ muốn chúng ta làm, chúng ta sẽ không đạt được sự kính trọng của kẻ khác, vì chúng ta thiếu tư tưởng độc lập và sức mạnh của ý chí.
 


Giới thiệu trang này đến bạn