Please choose one of the following VN fonts:

[ VISCII | VPS | VNI | SCV/VIQR ]

Click here to download VN fonts


hnh anh:
Thien T Mua Giang Sinh, am mnh trong Thanh Quang va c nang cao bi tieng nhac thanh tao.

Muc Luc # 89

 1. Tin Tc Suma
  • ai Han
  • Formosa
  • Ma Lai
  • Costa Rica
  • Guatemala
  • Peru

 2. Tuyen au
  • Tin Tc T "Giai Ngan Ha"
  • Mot Tap Ch ien T Trnh Bay Hap Dan va Nhng Tac Dung Thnh Th Nang ong Cho Nhng Ngi X Dung Mang Li ien T

 3. S Phu Khai Th

 4. Tng Trnh ac Biet
  • Mot Le Giang Sinh Vui Ti -- S Lc Ve Cuoc Be Quan Tai Hoa Thnh on
  • Mon Qua Giang Sinh Tot Nhat
  • Hanh Trnh Tam Linh Cua Toi
  • Tnh Thng Thanh Thien Cua Thng e
  • Trung Phung
  • Hao Quang Ti Nh Nhng Ngon Song
  • ap Li Cau Nguyen
  • Tay Mat Trang
  • S May Man Trong Cai Trang

 5. Li Phap Cam Lo

 6. Bao Ch o ay
  • Washington Chinese News, U.S.A.
  • Washington China Post, U.S.A.
  • World Daily News, U.S.A.
  • Nguyet San "Van Hoa", California, U.S.A.
  • Gio Mi -- Viet Nam Tuan Bao, U.S.A.
  • Sc Song, U.S.A.
  • Asian Fortune, U.S.A.

 7. Th Cam Ta

 8. Nghe Thuat Vo Thng
  • Ngu Vi Ch Hang

 9. Tr Hue Khoi Hai
  • Tnh Thng Trong Gia nh

 10. Nang Cao Tam Thc

 11. Thi ai An Chay
  • Chng Ngai Tren Con ng Tu Hanh
  • Tnh Thng Vi Te
  • Tin Tc Gan ay Ve Van e An Tht
  • "Ngi An Chay Cung Chiem Giai The Thao "
  • Phan Thng Khi An Chay

 12. Nha Hang Chay Tren Toan The Gii

 13. Hanh ong Tnh Thng
  • Nhan Thay S Nguy Hai Cua Ma Tuy
  • Anh Nang Mua ong
  • Thng Yeu San Soc Nhng Ngi Vo Gia C

 14. Th Cua Mot Ban Nho
  • Mot Ba An Tra Am Long

 15. Th Tn Thay Tro
  • S Phu Han Gan Trai Tim Tan Nat Cua Toi
  • Tan Ky S Cuc a

 16. Gii Thieu Sach
  • Khoa Hoc Va S ong Nhat The Trong Vu Tru (Da theo cuon "Anh Sang Ben Tren" cua bac s Raymond A. Moody, Jr.,M.D.)

 17. Giao Ly Chon Loc
  • Y Ngha Chan Thc Cua S "Xa Bo"

 18. Than Ky Cam ng
  • Tnh Thng Cua S Phu a Cu e T
  • Cam ng Than Ky Trong Ba An Toi
  • Bao Boc Bi Chan Tnh
  • Mot Chuyen Len Thien Quoc

 19. ien Anh Suma
  • Bay Ve Nha

 20. Th
  • en Chon Cua Minh S

 21. Lien Lac Vien Cua Chung Ta Tren Toan The Gii

 22. Hnh anh gan ay cua Suma Ching Hai

Suma Ching Hai Ban Tin 89
Xuat ban ngay 15/2/1998
Thanh lap t ngay 01/04/1990
Nha xuat ban: Hoi Quoc Te Suma Ching Hai
Chu nhiem: Lee Yen-Fang
Chu But: Lee Yen-Fang

Ban tin Suma Ching Hai c phat hanh bang nhieu th tieng: Au Lac, Trung Hoa, Anh, Phap, c, Nhat Bon, Nam Dng, ai Han, Bo ao Nha, Tay Ban Nha, Thai va san sang cung ng theo yeu cau. Cung co tren mang li khap the gii:

http://www.sumachinghai.org.tw/ (Formosa)
http://quanyin.org (My Quoc)
http://www.magi.com/~quanyin/homepage.html (Gia-Na-ai)
http://www.magi.com/ (Gia-Na-ai)
http://www.GodsDirectContact.org/ (Gia-Na-ai)
http://www.chinghai.com (Tan-Gia-Ba)
lovesrc@www7.clever.net (Ban tin tc)

Go To Top

[HOME]

Questions or Comments


Download VN fonts
[ VISCII at Saigonnet | VISCII at Trichlor | VPS | VNI ]RealAudio Test Page
In Vietnamese