Tin Chí Lợi

Thánh Từ của Minh sư Tại Thế Âm Vang Khắp Chí Lợi

Báo chí tại Chí Lợi đăng tải tin tức về buổi thuyết pháp truyền hình của Sư Phụ.

[Santiago] Trước khi đến quốc gia Chí Lợi, một sứ giả Quán Âm đã nghe về lòng thành tâm của đồng tu địa phương. Họ thường xuyên ủng hộ những hoạt động chia sẻ chân lý ở nước ngoài, những liên lạc viên thì thành tâm làm việc trong tinh thần cống hiến trọn vẹn. Do đó cũng không phải là điều ngạc nhiên khi có rất nhiều người đã ghi danh xin thọ Tâm Ấn trong cuộc thăm viếng vừa qua của sứ giả Quán Âm. Ngoài ra, buổi hội thảo chiếu băng truyền hình đã được cộng đồng địa phương nồng nhiệt đón nhận.

Trước buổi hội thảo, Trung Tâm Chí Lợi đã nhận được rất nhiều cú điện thoại hỏi thăm, đến nổi ngay cả các đồng tu địa phương cũng cho rằng đây là điều rất lạ. Sự đáp ứng này đã chứng tỏ rằng quan niệm tu hành tâm linh đã trở nên rất phổ biến trong khi nhân loại đang bước vào thời đại Hoàng Kim. Trong ngày hội thảo, trước khi bắt đầu buổi giảng pháp, hiện trường đã đầy nghẹt người. Một máy truyền hình được vội vã dựng lên bên ngoài để trực tiếp truyền hình buổi hội thảo cho những người hết chỗ ngồi. Các đồng tu đã rất ngạc nhiên trước sự đáp ứng nồng nhiệt của người dân địa phương.

Sau khi Tâm Ấn, ánh sáng vui tươi tỏa rạng trên gương mặt nhiều đồng tu mới.
Cuộc thiền bế quan đầu tiên tại Chí Lợi đã tạo ấn tượng tốt đẹp cho đồng tu địa phương.

Sau đó, đồng tu Chí Lợi đã tổ chức một buổi thiền nhị ngoài trời lần đầu tiên trong cơ hội hiếm có này. Nơi thiền nhị cách thủ đô Santiago 45 phút lái xe, là một bãi cỏ lớn xinh đẹp, điểm lấm tấm nhiều túp lều gỗ. Các đồng tu tham dự rất mãn nguyện và đầy lạc phúc, hy vọng rằng nơi đây sẽ là một địa điểm cho khu vực Trung Mỹ trong tương lai, và thậm chí còn có thể trở thành địa điểm cho những cuộc thiền bế quan quốc tế.

Trung tâm Chí Lợi giờ đây đã trở nên một nơi xinh đẹp nhờ vào lòng thành tâm của các đồng tu địa phương.

 

Tin Tổng Quát

* Hoa Kỳ
  ~Los Angeles
  ~San Francisco
* Chí Lợi
* Paraguay
* Ba Tây
* Úc Ðại Lợi
* Formosa
* Ðại Hàn
  ~Seoul
  ~Taejun
* Sri Lanka
* Nepal

Tải Xuống Bản Tin #124

Bản Tin #124
Mục Lục