Tin Nepal

 

 


[Kathmandu] Hàng năm vào ngày 5 tháng 7, theo thông lệ, người dân Nepal thường đi đảnh lễ Minh Sư Purnima (hay Vyaasa Purnima, theo Vyaasa, vị Minh Sư Ấn Ðộ đã viết và hệ thống hóa rất nhiều kinh điển Ấn). Từ cổ xưa, người Ấn giáo tại đây thường kỷ niệm ngày lễ thánh này qua sự bày tỏ lòng tôn kính đối với vị Minh Sư của họ. Nhân cơ hội đầy ý nghĩa này, đồng tu Trung Tâm Kathmandu đã gởi một điện thư bày tỏ lòng thương mến và kính trọng đến Sư Phụ Thanh Hải yêu quý, và cũng để cảm ơn Ngài về tất cả những ân điển mà Ngài đã ban bố cho tất cả đồng tu tại đây.

Tin Tổng Quát

* Hoa Kỳ
  ~Los Angeles
  ~San Francisco
* Chí Lợi
* Paraguay
* Ba Tây
* Úc Ðại Lợi
* Formosa
* Ðại Hàn
  ~Seoul
  ~Taejun
* Sri Lanka
* Nepal

Tải Xuống Bản Tin #124

Bản Tin #124
Mục Lục