Tin Formosa

Truyền Thuyết Tâm Linh từ Hy Mã Lạp Sơn -- Nguồn Gốc Dòng Sông Hằng

 

Ðồng tu sinh viên thuộc miền Bắc Formosa tổ chức buổi hội thảo chia sẻ Chân Lý đầu tiên trong khuôn viên Ðại học.

[Ðài Bắc] Giữa tháng 5 năm 2001, sau khi tham gia những buổi hội chợ tại các Viện Ðại Học để truyền bá giáo lý Sư Phụ trong tháng Tư, những đồng tu sinh viên từ miền Bắc Formosa đã phụ giúp Hội Âm thanh và ánh sáng thuộc Viện Ðại Học Quốc Gia Ðài Loan (National Taiwan University -- NTU) và Hội Phát triển và Nghiên cứu Thân Tâm thuộc Viện Ðại Học Tiêu Chuẩn Quốc Gia Ðài Loan (National Taiwan Normal University -- NTNU) do các sinh viên đồng tu thành lập, để tổ chức một loạt các buổi hội thảo tâm linh. Một sứ giả Quán Âm, đã du hành đến Ấn Ðộ trong một sứ mạng chia sẻ Chân Lý, là người diễn thuyết chính và đã nói chuyện về ỔTruyền Thuyết Tâm Linh từ Hy Mã Lạp Sơn -- Nguồn gốc Dòng Sông HằngỖ Ðây là lần đầu tiên các đồng tu sinh viên tổ chức buổi hoạt động chia sẻ Chân Lý trong hình thức hội thảo, và là lần đầu tiên các đồng tu NTNU chia sẻ giáo lý Sư Phụ trong khuôn viên Ðại học.

Các nhóm đồng tu đã chia nhóm và làm việc suốt ngày đêm để trưng bày bích chương trong khuôn viên trường và phát giấy quảng cáo cho buổi hội thảo. Họ cũng can đảm thay phiên nhau trình diễn những màn nói chuyện cùng ca hát qua những loa hát lớn tại những nơi đông người qua lại. Thuật quảng cáo này đã chứng minh hiệu quả, người qua đường chờ đèn xanh mỉm cười và hiếu kỳ chú ý lắng nghe. Nhiều người không nhận được truyền đơn quảng cáo đã đi trở lại để lấy. Do đó, hơn một ngàn tờ truyền đơn đã được phân phát hết mỗi ngày.

Buổi hội thảo tại NTU và NTNU chật ních người, và nhiều quan khách phải xem trực tiếp truyền hình trên màn ảnh bên ngoài hiện trường. Tại buổi hội thảo, sứ giả Quán Âm giới thiệu vắn tắt các tông phái tôn giáo của Ấn Ðộ một cách rất sống động và khôi hài. Sứ giả đã bàn luận về tông phái Kumbha Mela ở Ấn Ðộ và chia sẻ một vài câu chuyện về sự du hành bằng linh thể, cũng như là những hiểu biết thâu lượm được từ sự thực hành tâm linh. Sau đó, đồng tu chiếu băng truyền hình buổi thuyết giảng của Sư Phụ, trong đó Ngài kể những câu chuyện rất thú vị về chuyến hành hương của Ngài tại Hy Mã Lạp Sơn. Sau mỗi lời khôi hài của Sư Phụ, khán giả lập tức cười vang khiến bầu không khí càng thêm ấm cúng.

Khán giả buổi hội thảo bao gồm mọi thành phần trong xã hội: Giáo sư, những người tu hành từ nhiều tông phái, những kẻ làm việc cũng như là những bà nội trợ. Một số đã nghiêm túc đọc những truyền đơn và tin tức được phân phát, trong khi một số khác cẩn thận ghi chép. Một số quan khách hăng hái đưa tay lên nhiều lần để tham dự phần vấn đáp sau buổi chiếu băng truyền hình; và rất đông người đã ghi danh xin học Pháp Phương Tiện. Qua ân điển của Sư Phụ, loạt hoạt động chia sẻ Chân Lý đã thành công tốt đẹp. Các đồng tu dự trù sẽ thực hiện những hoạt động tương tự trong tương lai, ngõ hầu tạo thêm duyên lành với nhiều thành phần công chúng.

Tin Tổng Quát

* Hoa Kỳ
  ~Los Angeles
  ~San Francisco
* Chí Lợi
* Paraguay
* Ba Tây
* Úc Ðại Lợi
* Formosa
* Ðại Hàn
  ~Seoul
  ~Taejun
* Sri Lanka
* Nepal

Tải Xuống Bản Tin #124

Bản Tin #124
Mục Lục