Tin Ba Tây

Những Buổi Hội Thảo Truyền Hình Thành Công Rực Rỡ

 

Báo Trung Hoa và Ðại Hàn đăng tin về buổi hội thảo truyền hình của Sư Phụ.

[Sao Paulo] Hầu hết các đồng tu tại Sao Paulo đã thọ Tâm Ấn trên mười năm, đã thấm nhuần sâu xa giáo lý của Sư Phụ, nên đối với họ việc tu hành và thiền định đã trở thành yếu tố quan trọng nhất trong đời sống hàng ngày. Từ tận đáy lòng họ, họ mang niềm thôi thúc muốn chia sẻ Chân Lý để làm lợi ích cho chúng sanh. Mỗi lần Sư Phụ đi hoằng pháp khắp thế giới, luôn luôn có sự hiện diện của các đồng tu Ba Tây trong ban làm việc. Lòng thành tâm và tinh thần ủng hộ của họ thật cảm động.

Trong buổi hội thảo, nhiều quan khách tỏ ý muốn tu hành đã đưa tay lên xin học thiền Phương Tiện.

Gần đây, một sứ giả Quán Âm đã viếng thăm Ba Tây và tổ chức liên tiếp năm buổi hội thảo truyền hình rất thành công tại các thành phố Recife, Sao Paulo, Rebelon Bleto, Belem, và Sologaba. Ðáng ghi nhớ nhất là buổi hội thảo tại Sao Paulo. Không dễ gì mà báo chí địa phương chịu đăng tin về buổi hội thảo, cho nên đồng tu rất vui mừng khi thấy tờ báo Trung Hoa địa phương đã tường thuật chi tiết về những hoạt động trước và sau buổi hội thảo. Một tờ báo Ðại Hàn cũng đăng những bài dài cả trang trong liên tiếp ba ngày về giáo lý Sư Phụ và buổi hội thảo. Nhờ vậy, nhiều người bạn Trung Hoa và Ðại Hàn đã đến tham dự. Trong số những người này có một nhà sư, và ông đã lập tức quyết định xin thọ Tâm Ấn.

This Chuyến đi chia sẻ Chân Lý tại Ba Tây đã thành công rất tốt đẹp. Ðặc biệt đáng thán phục là tinh thần của các đồng tu, đã bất kể khó nhọc, hết lòng tận tụy trong sứ mạng chia sẻ Chân Lý. Sự phát triển tâm linh của họ thật đáng mừng! Như Sư Phụ có dạy: "Tu hành đạt được khai ngộ và giải thoát là một điều thật đáng mừng; và giúp đỡ cho kẻ khác tu hành lại càng đáng mừng hơn." Chắc chắn là tất cả các đồng tu đều chia sẻ cùng một cảm giác này!

 

Tin Tổng Quát

* Hoa Kỳ
  ~Los Angeles
  ~San Francisco
* Chí Lợi
* Paraguay
* Ba Tây
* Úc Ðại Lợi
* Formosa
* Ðại Hàn
  ~Seoul
  ~Taejun
* Sri Lanka
* Nepal

Tải Xuống Bản Tin #124

Bản Tin #124
Mục Lục