[Colombo] Vào ngày 28 tháng 4, 2001, để kỷ niệm Ðệ Nhất Chu Niên ngày Sư Phụ đến viếng thăm Sri Lanka, đồng tu Colombo đã tổ chức một buổi triển lãm các ấn phẩm và sáng tạo nghệ thuật của Sư Phụ, cũng như là chiếu một đoạn phim giới thiệu về Pháp Môn Quán Âm.

 

Tin Sri Lanka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Tổng Quát

* Hoa Kỳ
  ~Los Angeles
  ~San Francisco
* Chí Lợi
* Paraguay
* Ba Tây
* Úc Ðại Lợi
* Formosa
* Ðại Hàn
  ~Seoul
  ~Taejun
* Sri Lanka
* Nepal

Tải Xuống Bản Tin #124

Bản Tin #124
Mục Lục