Tin Gia Nã Ðại

Thư Viện Tâm Linh Quý Giá

[Vancouver] Ðể giúp truyền bá giáo lý quý giá của Sư Phụ, đồng tu Vancouver gần đây đã mở một thư viện gồm sách báo và băng thuyết pháp của Ngài tại một văn phòng nhỏ mướn tại trung tâm thành phố Vancouver, để những người muốn tìm hiểu giáo lý của Sư Phụ có thể mượn về nhà tham khảo để biết đến trí huệ của Ngài trong bầu không khí thoải mái tại tư gia.

Ðồng tu đã thông báo về thư viện này tại những buổi hội thảo được tổ chức gần đây ở hai khu vực khác nhau trong thành phố. Một số quan khách đến dự buổi hội thảo muốn tìm hiểu thêm, sau đó đã đến thăm thư viện. Sau buổi hội thảo, một số người thấy những tờ truyền đơn quảng cáo, họ đã gọi đến để tìm hiểu thêm. Ðồng tu rất vui mừng báo tin cho họ về thư viện của chúng tôi.