Report from the U.S.A.

Tin Hoa Kỳ
Chân Lý Trổ Hoa tại St. Louis

[St. Louis] Vào ngày 4 tháng 11, 2001, đồng tu tiểu bang Missouri đã tổ chức một buổi hội thảo tại thành phố St. Louis, tại đây họ đã giới thiệu đến cư dân Pháp Phương Tiện và Pháp Môn Quán Âm. Mặc dầu đồng tu thuộc tiểu bang Missouri không ai cư ngụ tại St. Louis, tuy nhiên họ cảm thấy cần phải chia sẻ tin vui về Minh Sư tại thế tại thành phố này, nơi được mệnh danh là Cửa Vào Miền Tây, và có vòng cầu sắt cao lớn nổi bật trên bầu trời.

Tình thương Sư Phụ tràn ngập trong buổi hội thảo, nhất là qua những đồng tu từ xa xôi đến dốc tâm ủng hộ. Chúng tôi thành thật biết ơn đã được cơ hội học hỏi và cùng nhau trưởng thành qua việc chia sẻ giáo lý Sư Phụ tại đây và hy vọng sẽ được tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo như vậy trong tương lai.