Tin Pê-Ru

Cuộc Thiền Bế Quan Ðầu Tiên Tại Pê-Ru Vượt Trên Sự Mong Ðợi

[Trujillo] Vào ngày 6 và 7 tháng 10, 2001, đồng tu từ Trung Tâm Trujillo đã tổ chức kỳ thiền bế quan lần đầu tiên. Ðịa điểm được chọn thuộc quận Cachicadan, độ cao 2800 thước trên mặt biển, trong vùng núi Andes của Pê-Ru. Cachicadan là một vùng an bình và tĩnh lặng, không bị ảnh hưởng của nền văn minh vật chất. Người dân nơi đây tuy nghèo nhưng an vui.

Trong hai ngày thiền bế quan, đồng tu hoàn toàn dốc tâm tu hành. Như có một sự sắp xếp vô hình của Sư Phụ kính yêu, mọi việc tiến triển một cách tuyệt diệu tại miền đất xinh tươi tràn ngập bầu không khí tĩnh lặng, với những ngày nắng đẹp, đêm đầy sao, và những lần trầm mình bên dòng suối trong và ấm đến 70 độ C, cách nơi bế quan 250 thước.

Ngày thiền bế quan đầu tiên đã cho đồng tu niềm mãn túc và phúc lạc. Mọi người đều sung sướng và cảm nhận được rõ rệt sự hiện diện của Sư Phụ. Tất cả tham dự viên dường như thay đổi, trông họ rất đẹp và vui. Ngày thứ hai lại càng tuyệt diệu hơn, vì chúng tôi nhập định lần đầu, và thời gian trôi qua thật nhanh.

Ðồng tu vô cùng vui thích về những điều học hỏi và kinh nghiệm thâu lượm được trong thời gian tại Cachicadan. Do đó họ đã quyết định sẽ tổ chức bế quan hàng tháng trong tương lai, nhưng tại một địa điểm gần Trujillo hơn để thêm nhiều đồng tu có thể cùng tham dự và hưởng thụ sự phúc lạc và lợi ích của một kỳ bế quan dưới sự gia trì của Sư Phụ.