Tin Hung Gia Lợi

Chia Sẻ Chân Lý và Phát Triển Tâm Linh

[Budapest] Ðồng tu Hung Gia Lợi gần đây đã tiến bộ rõ rệt trong việc tu hành và quảng bá giáo lý Sư Phụ, sau khi tổ chức hai buổi hội thảo và thay đổi thời khóa biểu cộng tu.

Hội Thảo Chia Sẻ Chân Lý

Vào giữa tháng 10, 2001, một buổi hội thảo chia sẻ Chân Lý, theo lời đề nghị của một đồng tu địa phương, đã được tổ chức một cách thuận lợi tại Kaposvar, một thành phố lớn của Hung Gia Lợi, cách Budapest khoảng 200 cây số. Quan khách cùng đồng tu đã tham dự một buổi bàn thảo hứng thú, và khoảng một nửa số người tham dự đã học Pháp Thiền Phương Tiện.

Trước đây vào mùa hè, đồng tu đã tổ chức một buổi hội thảo tại Bucharest, thủ đô của nước láng giềng Lỗ Ma Ni, nơi hiện chưa có Trung Tâm thiền. Vào lúc đó, chúng tôi gặp một phụ nữ ăn chay tại Cluj-Napoca, một thành phố lớn khác của Lỗ Ma Ni. Bà mời đồng tu đến tham dự một buổi thuyết trình. Sau đó chúng tôi được biết bà là người lãnh đạo một nhóm thiền và quen biết nhiều người ăn chay. Bà rất hứng khởi khi được biết rằng Thanh Hải Vô Thượng Sư hứa vĩnh viễn một đời giải thoát qua việc tu Pháp Môn Quán Âm. Bà lập tức mời đồng tu đến tổ chức hội thảo trong vùng bà cư ngụ. Bà giữ một thính đường thuyết giảng và sắp xếp việc quảng bá tin tức, cho nên đồng tu chỉ việc đến nơi và điều hành buổi hội thảo vào ngày 11 tháng 11 trong bầu không khí thân thiện và thoải mái. Sau đó, hơn nửa số quan khách đã quyết định học Pháp Thiền Phương Tiện, và tỏ ý rất mến Sư Phụ cũng như giáo lý của Ngài.

Gia Tăng Thiền Ðịnh

Trung Tâm Budapest vẫn thường xuyên tổ chức cộng tu ba ngày mỗi tuần sau thảm họa ngày 11 tháng 9. Sau đó, do sự yêu cầu của Sư Phụ nên cộng tu thường xuyên hơn, chúng tôi đã quyết định để đồng tu địa phương đến Trung Tâm thiền mỗi tối, và "ngủ lại" để có thể cùng nhau thiền vào sáng sớm hôm sau. Thời biểu mới này đã được nhiều đồng tu hưởng ứng. Ngoài những buổi cộng tu kể trên, vào ngày Thứ Bảy cuối cùng của mỗi tháng chúng tôi còn tổ chức thêm ngày thiền nhất. Các đồng tu có thể đến chiều Thứ Sáu và ở lại Trung Tâm đến chiều Chúa Nhật để tham gia dự bế quan. Bằng cách nào đó, tin tức về những cuộc thiền bế quan bán chính thức này đã lan rộng ra đến nước ngoài, do đó trong kỳ bế quan vừa qua một sư tỷ từ Úc đã đến cùng tham dự với chúng tôi. Ðồng tu chân thành hy vọng thế giới sẽ không còn chiến tranh, nhưng hiện tại chúng tôi vẫn dự định duy trì thời khóa biểu thiền mới này.