Tin Úc Ðại Lợi

Hào Quang Minh Sư
Soi Sáng thành phố Perth, Úc Ðại Lợi

[Perth] Vào ngày 11 tháng 11, 2001, Trung Tâm Perth đã tổ chức một buổi hội thảo chiếu băng thâu hình nhằm mục đích quảng bá giáo lý Sư Phụ trong khắp thành phố.

Ðể chuẩn bị cho buổi hội thảo, các tờ truyền đơn được phân phối trong một cuộc Hội Chợ tâm linh mà Trung Tâm đã tham gia gần đây. Ngoài ra, các đài phát thanh địa phương tại thành phố Perth đã thông báo tin tức về buổi hội thảo qua một dịch vụ mang tên "Tổng Ðài Phục Vụ Cộng Ðồng", nơi các tổ chức bất vụ lợi có thể tự do quảng cáo các sinh hoạt trong cộng đồng. Chúng tôi cũng được chỗ quảng cáo miễn phí trên tất cả các tờ báo cộng đồng trong thành phố. Dường như ngay sau khi có quyết định tổ chức hội thảo, những bánh xe vô hình bắt đầu chuyển động, và tất cả công việc chuẩn bị tiến hành trôi chảy một cách lạ lùng trong thời gian ngắn. Ðiều này đã chứng tỏ khi chúng ta đồng tâm làm việc và không bị trở ngại bởi ngã chấp, lực lượng Minh Sư có thể hoạt động trôi chảy, và mọi việc đều thành tựu mỹ mãn.

Buổi hội thảo bắt đầu lúc 10 giờ 30 sáng. Mọi người tĩnh lặng hai phút (sớm nửa giờ*) để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Tiếp theo là phần trình chiếu cuốn băng thuyết pháp của Sư Phụ mang tựa đề "Làm Người Cầm Ðuốc cho Thượng Ðế". Toàn thể khán giả dường như say sưa theo dõi trong suốt thời gian chiếu phim Ồ kể cả phần vấn đáp. Sư Phụ chắc hẳn đã giải đáp tất cả những câu hỏi trong tâm trí họ, vì không một ai còn câu hỏi gì sau buổi chiếu phim, dù rằng đồng tu đã sắp sẵn một nhóm sư huynh và sư tỷ để giải đáp thắc mắc. Nhiều người quyết định học Pháp Thiền Phương Tiện, và một số khác nóng lòng thọ Pháp Quán Âm.

Trung Tâm Perth rất nhỏ, nhưng giờ đây, trong bàn tay dẫn dắt thương yêu của Sư Phụ, đồng tu hy vọng Trung Tâm sẽ đơm bông kết trái và mau phát triển. Ðồng tu hiện đang hăng hái trông chờ kỳ hội thảo kế tiếp để quảng bá Chân Lý.

* Hai phút tĩnh lặng: Năm 1918, vào giờ thứ 11 của ngày 11 tháng 11, một mệnh lệnh được ban hành để chấm dứt chiến đấu trong thời gian Ðệ Nhất Thế Chiến. Từ đó, các quốc gia nói tiếng Anh đã đánh dấu giây phút này bằng hai phút tĩnh lặng để tưởng niệm những người quá cố và cầu nguyện cho hòa bình thế giới.