Tin Úc Ðại Lợi

[Canberra]Vào ngày 20 tháng 4, 2002, với sự giúp đỡ của sứ giả Quán Âm, đồng tu thuộc Trung Tâm Canberra đã tổ chức một buổi hội thảo trình chiếu phim thuyết pháp của Sư Phụ tại Thư Viện Công Cộng Belconnen. Nhiều quan khách tham dự đã bày tỏ cảm tưởng tốt đẹp về bài thuyết pháp của Ngài và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Môn Quán Âm.

 

Ðể theo kịp đà thăng hoa tâm linh đang xảy ra trên tinh cầu, các trung tâm của Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo truyền hình cũng như các hoạt động chia sẻ Chân Lý khác trên toàn thế giới.
Xin mời quý vị cùng bạn bè và thân quyến đến tham dự những sinh hoạt này. Muốn có thời biểu mới nhất về những sinh hoạt chia sẻ Chân Lý, xin viếng trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org/seminar/ (Hoa Kỳ)
http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/seminar/index.htm (Formosa)
 

Úc Ðại Lợi