Một Kỳ Thiền Bế Quan Ðầy Niềm Vui Tâm Linh

 

[San Jose] Ðể tưởng niệm tinh thần hy sinh cao cả của Ðức Chúa Giê Su, người dân Costa Rica nghỉ lễ ba ngày từ 11 đến 13 tháng 4. Trung Tâm San Jose đã nhân cơ hội này tổ chức một kỳ thiền tam với sự tham dự của rất nhiều đồng tu.

Trong thời gian bế quan, một bầu không khí trang nghiêm và hòa hợp lan tràn Trung Tâm, và đồng tu cảm nhận được sức gia trì và tình thương của Thượng Ðế. Một niềm hân hoan hiển lộ trên nét mặt mọi người. Nhờ tình thương của Sư Phụ, chúng tôi đã nhận được những cuốn băng thâu hình mới nhất với phụ đề tiếng Tây Ban Nha vừa đúng lúc cho kỳ thiền bế quan, nhờ đó mọi người có thể xem cả ba băng thuyết giảng của Sư Phụ. Một sư tỷ đồng tu nói rằng nội dung của những cuốn băng đã hóa giải được những khó khăn bên trong của cô.

Kỳ thiền bế quan này đã cho đồng tu một cơ hội tụ họp lại với nhau và bồi dưỡng thân tâm với lực lượng tình thương của Thượng Ðế trong khi cùng nhau tiến bước trên con đường trở về Thiên Quốc.

Tin Tổng Quát

Tin Costa Rica

 

 

 

 

Tin Tổng Quát

* Nhật Bản
* Mã Lai Á
* Nam Dương
* Costa Rica
* Formosa
~Gia Nghĩa
~Cao Bình
* Gia Nã Ðại
*

Hoa Kỳ
~Los Angeles
~Indianapolis
~Nữu Ước

Tải Xuống Bản Tin #122

Bản Tin #122
Mục Lục