Tin Tổng Quát

Tin Hoa Kỳ

Gieo Hạt Tình Thương


[Los Angeles, California] Từ lúc Sư Phụ thuyết giảng tại Ðại Học California thuộc thành phố Irvine đến nay đã gần ba năm. Từ đó, đồng tu Trung Tâm Los Angeles đã tiếp tục truyền bá giáo lý của Sư Phụ bằng những buổi thuyết giảng qua băng thâu hình tại các cộng đồng dân tộc thiểu số trong thành phố Los Angeles, chẳng hạn như phố Ðại Hàn gần trung tâm L.A. và Santa Ana, một khu vực người Mễ rộng lớn tại quận Cam.

Ðồng tu tại Trung Tâm Los Angeles tổ chức một buổi hội thảo bằng băng thâu hình tại Cerritos, nơi có nhiều người Ấn sinh sống tại miền Nam California.

Vào ngày 17 tháng 3, 2001, chúng tôi đã tổ chức một buổi hội thảo tại đền Sanatan Dharma thành phố Cerritos, California, nơi có đông người Ấn Ðộ sinh sống. Người dân địa phương rất thân thiện và nhiều người rất thông hiểu về vấn đề tâm linh. Với sự giúp đỡ của các đồng tu có kinh nghiệm trong các công tác khác nhau như mướn hội trường, phân phát truyền đơn và chuẩn bị thực phẩm, tất cả mọi việc đều được sắp xếp trôi chảy.

Cuối cùng, ngày hội thảo đã đến. Vào lúc sáng sớm, các đồng tu trang trí Ðền, bày biện bàn tiếp tân và sắp xếp bàn trả lời câu hỏi cùng với một gian hàng sách báo xinh xắn. Những tấm chân dung và họa phẩm xinh đẹp của Sư Phụ cùng với những chiếc đèn thanh tú đã tạo vẻ trang nhã cho thính đường và sân khấu. Quan khách gồm có người dân Ấn Ðộ địa phương và những dân tộc khác. Chúng tôi trình chiếu cuốn băng "Hãy Tha Thứ Chính Mình," là một buổi thuyết pháp năm 1993 của Sư Phụ tại một đền Ấn Ðộ khác. Quan khách say sưa xem băng thuyết giảng giống như Sư Phụ đang đích thân nói chuyện với họ vậy.

Mặc dầu những nổ lực của chúng tôi tại cộng đồng người Ấn chỉ thu hút được một số ít người, đây là lần thuyết giảng bằng băng thâu hình được tổ chức kỹ lưỡng nhất. Sư Phụ dạy chúng ta bất cứ làm việc gì cũng phải cố gắng cho hoàn mỹ, nhưng đừng để bị dính mắc vào kết quả của công việc. Những hạt giống Quán Âm đã được gieo tại Cerritos, dầu không được bao nhiêu, nhưng khi một viên sỏi được ném vào hồ nước lặng im, những làn sóng gợn sẽ truyền xa trải rộng. Vài hạt giống đã đâm chồi nẩy lộc ngay hôm đó, có hạt sau đó sẽ nẩy mầm, những hạt khác sẽ đơm hoa trong kiếp khác, phần còn lại chỉ có Thượng Ðế mới biết chắc mà thôi.

Tin Tổng Quát

* Nhật Bản
* Mã Lai Á
* Nam Dương
* Costa Rica
* Formosa
~Gia Nghĩa
~Cao Bình
* Gia Nã Ðại
*

Hoa Kỳ
~Los Angeles
~Indianapolis
~Nữu Ước

Tải Xuống Bản Tin #122

Bản Tin #122
Mục Lục