Tin Tổng Quát

Tin Gia Nã Ðại

Những Thể Nghiệm Tuyệt Vời Khi Phụng Sự

 

[Montreal] Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 3, 2001, đồng tu từ Trung Tâm Montreal đã tham gia vào ngày "Hội Chợ Siêu Linh Thế Giới lần thứ 33 của Montreal." Mỗi năm, hàng ngàn người tầm Ðạo đến viếng thăm buổi triển lãm này để tìm câu giải đáp cho những thắc mắc về tâm linh của họ. Năm nay, chúng tôi quyết định tham gia triển lãm và giới thiệu giáo lý của Thanh Hải Vô Thượng Sư.

Ðồng tu Montreal truyền đạt giáo lý của Sư Phụ và học cách trở thành công cụ tốt cho Thượng Ðế.

Từ lúc bắt tay vào việc chuẩn bị cho buổi Hội Chợ, chúng tôi đã cảm thấy bàn tay Thượng Ðế làm việc xuyên qua Sư Phụ kính yêu, một thể nghiệm mà nhiều người trước kia đã cảm nhận trong khi làm công việc Sư Phụ. Mới đầu, tất cả các gian hàng tại chỗ triển lãm đều hết, và người tổ chức nói chúng tôi không thể tham gia được. Nhưng, khoảng 10 ngày trước ngày hội chợ, ông gọi lại cho biết ông hiện có hai gian hàng trống chỗ, và chúng tôi có thể tham gia. Vì thế chúng tôi có rất ít thời gian chuẩn bị. Mặc dầu vậy, mọi việc chúng tôi khiếm khuyết đều được sắp đặt đâu vào đó "Một cách thần kỳ", và chúng tôi có thể sẵn sàng vừa đúng lúc.

Trong thời gian triển lãm, quan khách vô cùng ngạc nhiên khi được biếu sách báo và khám phá một phương pháp thiền mà họ có thể học miễn phí, một việc hiếm khi xảy ra tại một buổi triển lãm như vầy. Chúng tôi cũng chiếu băng thâu hình của Sư Phụ và thu hút rất nhiều sự chú ý.

Vào ngày hội thảo, đồng tu đã trả lời rất nhiều câu hỏi từ những người tầm Ðạo tới viếng gian hàng. Chúng tôi cũng ngạc nhiên về trình độ của một số câu hỏi, chẳng hạn như, một quan khách hỏi về hóa thân của Sư Phụ. Có người nói họ thấy ánh sáng phát ra từ gian hàng của chúng tôi, và họ cảm thấy bị thu hút rất mạnh. Một người đồng cốt còn bảo với chúng tôi rằng Sư Phụ là người tốt như thế nào và khuyến khích chúng tôi tiếp tục tu hành với Sư Phụ. Ông thêm rằng ông có thể thấy Sư Phụ đau khổ chừng nào, giống như Ngài đang mang sức nặng của toàn thế giới trên vai!

Hy vọng rằng chúng tôi có thể làm những công cụ tốt để truyền bá giáo lý Sư Phụ, và nhiều linh hồn sẽ tìm được lối về. Nhưng mặc cho kết quả ra sao, chúng tôi đã thể nghiệm được niềm vui lớn lao trong khi cùng nhau làm việc truyền bá giáo lý của Ngài. Chúng tôi hiểu nhau thêm và diễn biến này đã giúp chúng tôi gần gũi nhau hơn.

 

Tin Tổng Quát

* Nhật Bản
* Mã Lai Á
* Nam Dương
* Costa Rica
* Formosa
~Gia Nghĩa
~Cao Bình
* Gia Nã Ðại
*

Hoa Kỳ
~Los Angeles
~Indianapolis
~Nữu Ước

Tải Xuống Bản Tin #122

Bản Tin #122
Mục Lục