Tin Úc Ðại Lợi

Hội Chợ Ðời Sống
và Mừng Ngày Thanh Hải

[Perth] Vào ngày 18-21 tháng 10, 2001, Hội Chợ Ðời Sống thường niên một lần nữa đã trở lại Trung Tâm Triển Lãm Claremont Showgrounds. Như thường lệ, nhiều đoàn thể khác nhau đã tham gia để đáp ứng ước muốn của những người tầm đạo.

Năm nay có hơi khác đối với các đồng tu Perth, chúng tôi nhân cơ hội này phát truyền đơn thông báo tin tức về buổi hội thảo chiếu băng thuyết pháp của Sư Phụ, được tổ chức tại trung tâm của đồng tu trong tháng 11. Hàng trăm tờ truyền đơn đã được phân phát cùng với sách biếu của Sư Phụ

Ðồng tu tại Perth nắm lấy mọi cơ hội để truyền bá giáo lý của Sư Phụ, tiêu biểu là gian hàng tại Hội Chợ Ðời Sống thường niên.

Một phụ nữ, cũng là một triển lãm viên, đã vội vã đi đến gian hàng đồng tu khi cô đọc thấy hàng chữ "Pháp Môn Quán Âm". Cô nói rằng cô thường thấy Ðức Quán Thế Âm. Nhìn những tấm truyền đơn trên bàn, mặt cô sáng lên khi thấy chúng tôi sắp sửa tổ chức một buổi hội thảo, và cô rất nóng lòng tham dự.

Ngay sau ngày hội chợ là lễ mừng Ngày Thanh Hải của các đồng tu Perth. Thật là một cơ hội tuyệt vời khi được họp mặt với những người bạn cũ mới cùng với gia đình họ trong một bầu không khí vui tươi tại Trung Tâm.

Sư Phụ đã cho đồng tu chúng ta nhiều cơ hội để tăng trưởng sự dũng cảm, vững tâm, và lòng yêu thương. Mong rằng chúng ta luôn luôn nhận ra và nắm lấy những cơ hội quý báu này với tất cả tâm hồn và trái tim chan chứa tình thương!

 

Tin Tổng Quát

*

Lễ Mừng Ngày Thanh Hải
~Tin Formosa
~Tin Tân Gia Ba
~Tin Úc Ðại Lợi
~Tin Ðại Hàn
~Tin Trung Hoa Ðại Lục

* Tường Trình Tổng Hợp
* Tin Hoa Kỳ
* Tin Á Căn Ðình
* Tin Formosa
* Tin Nam Phi

Tải Xuống
Bản Tin #128

Bản Tin #128
Mục Lục