Tin Trung Hoa Ðại Lục

 

Ước Nguyện Tình Thương từ Trung Quốc

 

[Gansu] Ðồng tu thuộc Tỉnh Gansu, Trung Quốc đã tổ chức một sinh hoạt để mừng Ngày Thanh Hải. Dù chỉ chuẩn bị trong một thời gian ngắn, đồng tu đã tập dợt và trình diễn những chương trình văn nghệ rất thành công; vì mọi người đều vui mừng muốn bày tỏ tình thương của họ đến Sư Phụ, cũng như muốn vui hưởng ân điển của Ngài dào dạt như mưa

Tin Tổng Quát

*

Lễ Mừng Ngày Thanh Hải
~Tin Formosa
~Tin Tân Gia Ba
~Tin Úc Ðại Lợi
~Tin Ðại Hàn
~Tin Trung Hoa Ðại Lục

* Tường Trình Tổng Hợp
* Tin Hoa Kỳ
* Tin Á Căn Ðình
* Tin Formosa
* Tin Nam Phi

Tải Xuống
Bản Tin #128

Bản Tin #128
Mục Lục