Tin Ðại Hàn

 

Mừng Ngày Thanh Hải
và Thiền Bế Quan tại Vĩnh Ðồng

[Hán Thành] Vào thời điểm những người dân trên thế giới đang đau khổ do hậu quả của những tai nạn vừa xảy ra tại Hoa Kỳ, lễ mừng Ngày Thanh Hải tại Ðại Hàn được tổ chức trong bầu không khí yên tịnh và sự thành tâm thiền định.

Ðồng tu Ðại Hàn đã chiếu một cuốn phim tường thuật đặc biệt về những hoạt động cứu trợ của Sư Phụ và đệ tử tại Hoa Kỳ, cùng với phần thông dịch tại chỗ. Xem phim, đồng tu Ðại Hàn vô cùng cảm động bởi tình thương vô hạn của Sư Phụ và các đồng tu, những người đã rất tận tâm giúp đỡ các nạn nhân của thảm họa. Tiếp theo là một số chương trình giải trí và trò chơi biểu hiện niềm hy vọng hòa bình của đồng tu cũng như ân điển của Sư Phụ trên hành tinh này. Sau buổi lễ, một chiếc xe buýt lớn đã đưa tất cả đồng tu đến Trung Tâm Vĩnh Ðồng để bế quan.

Tin Tổng Quát

*

Lễ Mừng Ngày Thanh Hải
~Tin Formosa
~Tin Tân Gia Ba
~Tin Úc Ðại Lợi
~Tin Ðại Hàn
~Tin Trung Hoa Ðại Lục

* Tường Trình Tổng Hợp
* Tin Hoa Kỳ
* Tin Á Căn Ðình
* Tin Formosa
* Tin Nam Phi

Tải Xuống
Bản Tin #128

Bản Tin #128
Mục Lục