Giọt nước trong biển tình thương

 

 

 

 

 

 

Chứng kiến tình thương tỉ mỉ của

một vị Ðại Thánh
Do một đệ tử thường trú Tây Hồ, Formosa

Sư Phụ luôn luôn rất bận rộn, nhất là trong những năm đầu Ngài phải du lịch vòng quanh thế giới để hoằng pháp và lo lắng cho người tị nạn Âu Lạc. Mặc dầu thời khóa biểu vô cùng khít khao và thân thể kiệt sức, Ngài vẫn không bao giờ bỏ qua sự khao khát bên trong của bất cứ ai.

Vào tháng 2 của Kim niên 3 (2006), vùng Nam Leyte ở trung phần Phi Luật Tân đã bị tàn phá bởi một trận đất lở nghiêm trọng. Vô cùng quan tâm về thiên tai này, Sư Phụ đã chỉ thị cho đồng tu thực hiện công tác cứu trợ trong vùng bị nạn (xin xem Bản Tin 164 với phần tường trình chi tiết) và cùng lúc bảo chúng tôi viếng thăm ông Joe Lad Santos, một nhà báo địa phương tại Phi Luật Tân. Nhiều năm về trước, khi Sư Phụ đến Phi Luật Tân để đưa kiến nghị cho người tị nạn Âu Lạc, ông là một trong những nhân viên của giới truyền thông đã hộ tống Sư Phụ nhiều lần khi Ngài đi gặp những nhân vật chính trị quan trọng của Phi Luật Tân. Mặc dù đã hơn một thập niên trôi qua, Sư Phụ vẫn không quên người bạn cũ của Ngài.

Sư Phụ nghe rằng ông Santos mơ ước làm phim hoạt hình để giúp tạo công việc làm. Nên lần này Ngài đặc biệt chỉ thị chúng tôi tặng ông $25.000 mỹ kim để bảo trợ cho việc làm này. Vào ngày 24 tháng 3, ông Santos vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên nhận được sự đóng góp của Sư Phụ. Ông bày tỏ lòng thành kính tri ân đối với Sư Phụ về sự gia trì của Ngài qua điện thư. Vào tháng 6, trong một bức điện thư khác, ông đề cập: "Việc tổ chức làm phim hoạt hình đang trên đà tiến triển và rất tích cực. Nhóm của tôi đã thực hiện vài giai đoạn phát triển. Làm việc với nhóm có năng khiếu đặc biệt về hoạt hình này không nhanh chóng như những ngành nghề khác như kỹ sư, luật, y dược, kế toán hay lĩnh vực khoa học chính xác nào khác. Nhưng tôi rất sung sướng báo cáo rằng chúng tôi đang tiến triển rất nhanh".

Gần đây Sư Phụ cũng hỏi về lý tưởng của ông trong việc lập học bổng cho sinh viên nghèo ở Phi. Nghe đến sự quan tâm thương yêu của Ngài, ông nhớ lại rằng ông chỉ ngẫu nhiên đề cập đến lý tưởng của mình với Sư Phụ trong một cuộc chuyện trò bình thường, bày tỏ mối thương cảm sâu xa của ông đối với một số học sinh nghèo trong xã hội không thể hoàn tất việc học do khó khăn tài chính. Ông không thể nào mơ rằng Sư Phụ vẫn còn nhớ những lời của ông sau bao nhiêu năm.

Vào ngày 12 tháng 6 năm nay, ông Santos đã báo cáo với Sư Phụ về chuyện học bổng. Theo ông, cho mỗi năm học của trường đại học, học bổng toàn phần cho ba sinh viên nghèo sẽ cần một khoản ngân quỹ là $890.000 Peso (khoảng $16.761 Mỹ kim). Sư Phụ lập tức chỉ thị chuyển số tiền cho ông và hứa là sẽ đài thọ ít nhất là 5 năm. Khi ông Santos nhận được phần đóng góp của Sư Phụ kính yêu vào ngày 15 tháng 6, ông nói với chúng tôi rằng sự giúp đỡ của Ngài đến giống như cơn mưa đúng lúc hạn hán. Sự đóng góp này đã đem lại hy vọng cho ba sinh viên này bởi vì ngày hết hạn ghi danh cho niên khóa này là 23 tháng 6. Ông cũng nói thêm rằng mục đích của chương trình học bổng này là để giúp những sinh viên nghèo hiếu học ở Phi Luật Tân hoàn tất chương trình đại học, từ đó trở thành những công dân gương mẫu và sẽ là những người đóng góp cho kế hoạch trợ giúp nghèo khó của quốc gia thay vì trở thành gánh nặng cho xã hội.

Sư Phụ không ngừng làm những việc hữu hình và vô hình để giúp đỡ chúng sanh trên phương diện vật chất và tâm linh. Là đệ tử của Ngài, chúng ta hiếm khi có cơ hội tham gia trực tiếp vào công việc của Ngài trong tất cả mọi lúc, để biết về những việc Ngài đang làm. Tuy nhiên, từ những công tác mà Sư Phụ thỉnh thoảng chỉ thị chúng ta làm, chúng ta luôn luôn có thể nhận thấy sự ân cần và tình thương tỉ mỉ của Ngài đối với người khác.

 

Giới thiệu trang này đến bạn