#91

[English]

Please choose one of the following VN fonts:

[ VISCII | VPS | VNI | VNU | TCVN | VKD | SCV/VIQR ]

Click here to download VN fonts


Chu Thch Hnh anh:

Canh gii toi cao la mot ngi co the song mot i song bnh thng nh la con ngi tam thng vay, ong thi lai co sieu y thc sieu vt au oc, sieu vt tat ca s vat trong vu tru.

Muc Luc #91

 1. Tin The Gii

  ao Solomon / Uc Chau / Formosa / Hoa Ky / Gia Na ai

 2. Tin Ngan

 3. S Phu Ke Chuyen

  Phat Tai Tam

 4. S Phu Khai Th

  Y Ngha Chan Thc Cua Khong Bao Lc

 5. Van ap Chon Loc

  Nghiep Sat

 6. Tng Trnh ac Biet

  Luan on Mng Khon Ta / o! S Phu Ti Anh Quoc! /
  Cuoc Hanh Trnh Cua Toi Vi Minh S

  Ngay Nao Cung Tuyet Vi / Cau Nguyen Va Hoi Hng

 7. Than Ky Cam ng

  S Phu Dan Cha Len Thien Quoc / S Giai Thoat Cua Ong Noi
  Chua Ching Hai / S Gia Tr Cua Mot Thanh Nhan

 8. Quan iem

  Tr Lieu Bang Am Nhac / S Quan-Trong Cua Am-Nhac

 9. Bao Ch o ay

  Hoc Nhac T Nho Lam Tang Trng Nao Bo / Am Thanh Tot Cho Carlos
  Ngoi Sao Mi T ong Phng / Kieng An / An Chay /
  Ht Khoi Thuoc Lam Tre Em B Nhiem oc Mang Nh /
  Hut Thuoc La Trong Nha "Giet Hai Tre Em"/ Ten Tat Va Tuoi Tho

  Anh Sang va Am Thanh Cua Thng e / Con ng Chnh ang

 10. Tuyen au

  Mua Xuan Tai Gobi

 11. Chuyen Thanh Kinh

  Bai Thuyet Giang Tren Nui

 12. Th
  Me V ai Cua Con / Niem Vui Mi

 13. Tren ng Tu Hoc
  Ngi Hng Dan Linh Hon Toi / Song Trong Thien ang Tai The / Giai Thoat Xch Xieng

  Hieu Lam

 14. Gia nh Quan Am

  "Hai Nhi Be Quan" va Hai Cai Tui Ngu /
  Bien The He Sau Thanh Cot Tru Cua The Gii

 15. Hanh ong Tnh Thng

  Cong Tac Cu Tr Nan Bao Bang Tuyet / Nhng Mon Qua Tet Cho Cac
  Gia nh Ngheo / Cuong Phong D Doi Tan Pha Nhieu Ni /
  Chuyen i Cu Tr Bao El Nino Tai Me-Tay-C /
  Tham Vieng Ngi Ngheo Kho Co oc Tai Formosa - Thang 2 1998

 16. Thi ai An Chay

  Ly Do An Chay - Sc Khoe va Sinh Lc -- V Long T Bi / An Chay Tuyet Dieu

 17. Trang Sau Ben Trong - Nghe Thuat Vo Thng

  N Trang Thien ng Kieu Mi Cua Suma Ching Hai

 18. Ba Sau - Hng V Thien ang

  Banh Vanilla n Gian / Banh Cuon Thuy S

 19. Lien Lac Vien Cua Chung Ta Tren Toan The Gii


Suma Ching Hai Ban Tin 91
Xuat ban ngay 30/4/1998
Thanh lap t ngay 01/04/1990
Nha xuat ban: Hoi Quoc Te Suma Ching Hai
Chu nhiem: Lee Yen-Fang
Chu But: Lee Yen-Fang
Ban tin Suma Ching Hai c phat hanh bang nhieu th tieng: Au Lac, Trung Hoa, Anh, Phap, c, Nhat Bon, Nam Dng, ai Han, Bo ao Nha, Tay Ban Nha, Thai va san sang cung ng theo yeu cau.
Cung co tren mang li khap the gii:
http://www.GodsDirectContact.org (Gia Na ai co am thanh)
http://www.sumachinghai.org.tw/ (Formosa)
http://www.chinghai.com (Tan Gia Ba)
http://quanyin.org (My Quoc)
http://mason.gmu.edu/~lduan/indexl.html (My Quoc)
http://www.magi.com/~quanyin/homepage.html (Gia Na ai)
http://members.aol.com/ChingHai/d_hpage.htm (c Quoc va tieng c)
http://mach.ulb.ac.be/~ifaybish/ (B Quoc)
http://ourworld.compuserve.com/homepages/quanyin/ (Anh Quoc)
http://www.bookzone.com/bookzone/10000190.peek.html
(at sach - I have come to take you home)
lovesrc@www7.clever.net (Ban tin tc)

Go To Top

[HOME]

Questions or Comments


Download VN fonts
[ VISCII at Saigonnet | VISCII at Trichlor | VPS | VNI ]